Schuldherstructurering

Het snelste platform voor de financiering van een schuldherstructurering

344.78k €

gemiddeld geleend bedrag

4 minuten

gemiddelde financieringsduur

1.69M €

gefinancierd

Het doel van een schuldherstructurering is vaak om de financiële situatie van een onderneming te verbeteren via gunstige rentetarieven of betere financieringsvoorwaarden. Er kan ook een beroep gedaan worden op een schuldherstructurering wanneer het bedrijf in moeilijkheden verkeert. In beide gevallen is deze transactie meestal bedoeld om de maandelijkse rentebetalingen en de afbetalingen van kapitaal te verlagen om gunstigere lening- en terugbetalingsvoorwaarden voor het bedrijf te verkrijgen. De bedoeling kan ook zijn om over extra liquide middelen te beschikken om bepaalde operaties of investeringen te financieren.

De mogelijke voordelen van een schuldherstructurering

De geldende rentevoet is een van de belangrijkste drijfveren voor de herfinanciering van bedrijven. Zo kunnen ze grote bedragen besparen door hun bestaande schuld tegen een lagere rentevoet te herfinancieren. Via een dergelijke maatregel kan geld vrijgemaakt worden voor de bedrijfsactiviteit en kunnen andere investeringen gedaan worden om de groei te stimuleren.

Een tweede reden voor herfinanciering is de maturiteit. Een bedrijf kan namelijk de looptijd van zijn financiële verplichtingen om verschillende redenen willen herzien: de looptijd afstemmen op de afschrijving van een onderliggend actief, de maandelijkse uitgaven verlagen, enz.

Ten slotte kan het bedrijf zijn schuld willen herfinancieren om het aantal schuldeisers en tussenpersonen te verminderen. Het doel is om betere voorwaarden te verkrijgen door een enkele partij voor alle schuldinstrumenten te kiezen en bijgevolg het beheer en de communicatie te vereenvoudigen.

Het voordeel van een herfinanciering van schulden? Over het algemeen vertaalt dit zich in een verbetering van de operationele flexibiliteit van het bedrijf, meer tijd en kasmiddelen om een commerciële strategie uit te bouwen en een gunstigere algemene financiële situatie.

De kosten van een schuldherstructurering

De kosten van een schuldherstructurering komen normaal neer op de dossier- en structureringskosten van de nieuwe schuld en de kosten die samenhangen met de vervroegde afbetaling van de oude schuld en de bijbehorende beheerskosten.

Hoe een schuldherstructurering financieren?

De herstructurering van schulden kan ofwel door de historische schuldeisers gedaan worden, die ermee instemmen om de voorwaarden voor hun leningen te herzien, ofwel door nieuwe schuldeisers die de historische schulden zullen herfinancieren. Een concurrerende bank kan bijvoorbeeld de bestaande schulden herfinancieren tegen gunstigere voorwaarden.

Crowdlending is eveneens een financieringsoplossing die geschikt is voor de herstructurering van schulden. Look&Fin kan deze behoefte geheel of gedeeltelijk financieren.

Waarom schulden herstructureren via crowdlending?

  • Aangezien crowdlending geen waarborgen of garanties vereist, is het een ideale manier om zekerheden vrij te maken, waardoor het bedrijf voor de toekomst een nieuwe schuldenlast kan aangaan.

  • De flexibiliteit van het product maakt het mogelijk om zich af te stemmen op de cashflows en de terugbetalingscapaciteit van het bedrijf. Er kan bijvoorbeeld een aflossingsvrije periode opgenomen worden in de structurering van de financiering.

  • Crowdlending legt geen boetes op (funding loss) indien het bedrijf zijn lening vervroegd wenst terug te betalen.

De nadelen?

  • Een rentevoet die hoger ligt dan de traditionele financieringsbronnen, maar die gerechtvaardigd wordt doordat er geen garanties gevraagd worden (over het algemeen voorbehouden voor banken).

Wenst u de schuldherstructurering van uw bedrijf te financieren? Test hier of u in aanmerking komt in 3 klikken.

 

Onze leningen voor schuldherstructurering

DS Group II
Industrie
Opgehaald bedrag
€ 500.000
Gefinancierd in
22 seconden
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
48 maanden
Sobemo
Industrie
Opgehaald bedrag
€ 400.400
Gefinancierd in
2 minu(u)t(en)
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
48 maanden
a-ULaB
B2B Diensten
Opgehaald bedrag
€ 98.499
Gefinancierd in
2 minu(u)t(en)
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
48 maanden
Hôtel des Savoies
Hotel
Opgehaald bedrag
€ 299.599
Gefinancierd in
14 minu(u)t(en)
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
36 maanden
Cezam
Industrie
Opgehaald bedrag
€ 224.500
Gefinancierd in
24 dag(en)
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
48 maanden

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid