Het krediet om de crisis te overwinnen

Leen over 5 jaar

  • Van € 50.000 tot € 500.000
  • Quasi-eigen vermogen
  • Vanaf 0.9% per jaar
  • Kosteloze vervroegde terugbetaling

Een krediet op maat binnen de 48 uur

Tijd om de impact van de crisis op te vangen

Krediet over 3 tot 5 jaar

Maandelijkse aflossingen aangepast aan een geleidelijke hervatting van de activiteiten

Aflossingsvrije periode van 12 tot 24 maanden

Begin terug te betalen binnen 12 tot 24 maanden

Flexibiliteit

Vervroegde terugbetaling
op ieder moment
zonder enige kosten

 

De voordelen van een krediet dat uw eigen vermogen versterkt

Versterk uw vermogen om de crisis te overwinnen

De deskundigen menen dat de kmo's 2 jaar nodig zullen hebben om hun eigen vermogen van vóór de crisis herop te bouwen. Door uw eigen vermogen nu al te versterken zal uw kmo beter gewapend zijn om de gevolgen van de gezondheidscrisis het hoofd te bieden.

Vul uw bankkredieten aan

Kortlopende kredieten bieden een tijdelijke oplossing voor een liquiditeitscrisis terwijl het quasi-eigen vermogen dat via Look&Fin ingebracht wordt, dient om een solvabiliteitsprobleem aan te pakken. Door uw eigen vermogen te verhogen versterkt u de financiële structuur van uw kmo op de lange termijn.

Diversifieer uw financieringsbronnen

Door uw financieringsbronnen te diversifiëren verlaagt u uw afhankelijkheid van een beperkt aantal kredietverlenende banken. Dat wordt sterk aanbevolen in een context die gekenmerkt wordt door een mogelijke aanscherping van de kredietvoorwaarden.

Heeft u nog vragen?

Door zijn langere looptijd en de aflossingsvrije periode bovenop het gebrek aan garanties in eerste rang wordt het Look&Fin-krediet door de bank beschouwd als een achtergestelde (junior) schuld en bijgevolg gelijkgesteld aan quasi-eigen vermogen.
Mijn bedrijf komt in aanmerking indien het langer dan 3 jaar bestaat en een positieve winstgevendheid behaald heeft over 2 van de laatste 3 boekjaren. Het bedrijf dient eveneens aan te tonen dat het geen moeilijkheden ondervond vóór 01/03/2020.
Van 1,5% tot 4% in functie van uw risicoprofiel en het geleende bedrag.
Ja, de looptijd van de lening kan schommelen tussen 3 en 5 jaar. De periode zonder terugbetaling van het kapitaal (aflossingsvrije periode) kan eveneens variëren van 12 tot 24 maanden.

Praat rechtstreeks met een van onze medewerkers

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid