Groupe MDH

Vastgoed

€ 1.000.000 gefinancierd
van € 1.000.000
Opgehaald bedrag
€ 1.000.000
Gefinancierd in
18 u(u)r(en)

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

resterende terugbetalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

Context

De Belgische groep MDH is actief in de ontwikkeling en uitvoering van vastgoedontwikkelingsprojecten en in de algemene bouw van residentiële gebouwen. De groep ontwikkelde een residentieel project van 10 appartementen in Embourg. 61% van het project was reeds verkocht. Via de vennootschap La Maçonnerie de Hesbaye BV wenste de groep MDH € 1.000.000 te lenen om (1) het uitstaande saldo van de banklening m.b.t. dit project te herfinancieren en (2) de thesaurie van de vennootschap te financieren om de ontwikkeling van andere vastgoedprojecten mogelijk te maken. De lening ging gepaard met een hypotheekgarantie in eerste rang op een woongebouw.

Financieringsbehoefte
€ 1.000.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid