Lenen met crowdlending: hoe gaat dat in zijn werk?

Lenen met crowdlending: hoe gaat dat in zijn werk?

Look&Fin is een AIP (Alternatief Investeringsplatform) dat erkend wordt door de FSMA (Financial Services & Markets Authority). 

Look&Fin werd opgericht in 2012 en heeft momenteel 30 werknemers in dienst. Het bedrijf analyseert en selecteert ondernemingen die op zoek zijn naar financiering. Deze financiering wordt dan via de website van het bedrijf aangeboden aan particuliere en professionele investeerders. Het verzorgt ook de follow-up van elk gefinancierd dossier en begeleidt de investeerders tot hun investeringen zijn afgelopen.

Look&Fin speelt de rol van tussenpersoon tussen de beleggers en de ondernemingen die op haar website worden voorgesteld. 

Het platform analyseert en selecteert de bedrijven, structureert de financieringen, communiceert, stelt een contract op tussen de partijen en volgt de terugbetalingen op. Look&Fin begeleidt op die manier elke Projecteigenaar en elke Belegger op een duurzame manier.

Kmo's kunnen voornamelijk een beroep doen op twee bronnen van financiering: bankinstellingen en professionele investeerders.

Banken financieren bedrijven in hoofdzaak via de toekenning van Investeringen. Hiervoor zijn vaak garanties nodig, zoals persoonlijke waarborgen, en de termijn voor het bekomen van de fondsen kan variëren van een paar weken tot een paar maanden.

Professionele investeerders voorzien op hun beurt de bedrijven van kapitaal. Zij richten zich bijgevolg tot bedrijven met een groot groeipotentieel. Deze aanpak heeft voor de Ondernemer tot gevolg dat hij een deel van zijn bedrijf moet overlaten, waardoor hij vaak controle verliest.

Dankzij zijn alternatief model kan Look&Fin kmo's op een andere manier financieren:
- indiening van een dossier in 3 klikken;
- verwerving van de financiering binnen de twee weken;
- geen enkele garantie of persoonlijke waarborg nodig;
- geen verwatering binnen het aandeelhouderschap.

De diensten die Look&Fin aanbiedt, zijn gericht tot bedrijven binnen de eurozone die voldoen aan de volgende criteria:

- Minimaal 3 jaar bestaan;
- Een omzet hebben van minimaal € 1.000.000;
- Winstgevend zijn.

Elke financieringsaanvraag kan in 3 klikken worden ingediend via het tabblad 'Lenen'.

Om een aanvraag in te dienen hebben we het ondernemingsnummer van uw bedrijf en het bedrag van de gewenste financiering nodig.

In een tweede fase zult u naar de volgende informatie gevraagd worden:
- Een beschrijving van het bedrijf en van zijn activiteiten;
- Een uitleg over het gebruik van de aangevraagde fondsen;
- Financiële gegevens (3 laatste balansen, een voorlopige stand van zaken in het lopende boekjaar, gedetailleerd overzicht van de schulden).

Alleen de leden van Look&Fin hebben toegang tot de gegevens van het bedrijf. Er worden geen gegevens doorgestuurd of publiek gemaakt zonder toestemming van het bedrijf.

De indiening van een financieringsaanvraag evenals het bestuderen van het dossier door de analisten van Look&Fin zijn volledig gratis.

Bij de toekenning van de financiering zijn de volgende kosten verschuldigd:

  • Een structureringscommissie: van 2,5% tot 5% van de opgehaalde fondsen
  • Een commissie voor het beheer van de stromen: van 0,08% tot 0,125% per maand berekend op basis van het uitstaande bedrag van de lening
  • Dossierkosten: € 2.000

De rentevoet wordt bepaald op basis van de risicocategorie van het dossier. Hij varieert van 4% tot 13% per jaar.

De selectie van een dossier gebeurt in twee fasen:

1. Het platform analyseert of het bedrijf in aanmerking komt voor een financiering.

2. Als het in aanmerking komt, maken de analisten een grondige analyse op van de onderneming en van haar behoeften. Na deze stap ontvangt de Kandidaat-Lener een financieringsvoorstel.

De fondsenwerving duurt gemiddeld minder dan 10 minuten.

De Investeerders storten de fondsen op de rekening van Look&Fin Finance nv. Zodra aan de opschortende voorwaarden is voldaan, stort Look&Fin Finance nv alle opgehaalde fondsen op de bankrekening van de Lener.

Look&Fin NV heeft Look&Fin Finance NV opgericht. Dit laatste is een financieel vehikel met als doel alle Investeringen te groeperen en het totale bedrag dat werd opgehaald in één keer te investeren in het bedrijf dat de Investering aangaat.

De Investeerder die deelneemt aan een fondsenwerving leent zijn geld aan Look&Fin Finance NV. Het is de taak van deze laatste om al het geld dat werd opgehaald in het kader van de fondsenwerving te groeperen en de fondsen vervolgens aan de Investeringnemer toe te kennen in één enkele Investering, tegen dezelfde voorwaarden wat rentevoet en looptijd betreft. Elk geïnvesteerd bedrag wordt dus rechtstreeks op de bankrekening van Look&Fin Finance NV gestort. Deze laatste is de enige gesprekspartner voor de Investeerder. Deze centralisatie faciliteert het beheer en de follow-up voor de Investeerder.

De Investering die via Look&Fin wordt gestructureerd, zal op dezelfde manier als een traditionele bankschuld in de passiva van mijn balans worden geboekt.

De terugbetalingsmodaliteiten zijn eigen aan elk dossier. Er kunnen 3 Investeringsvormen voorgesteld worden: 

  • De Investering met aflossing van het kapitaal: elke maandelijkse aflossing bestaat voor de volledige duur van de Investering uit kapitaal en interesten;
  • De Investering met terugbetaling van het kapitaal in fine ('bullet loan'): tijdens de volledige duur van de Investering worden alleen de interesten maandelijks afgelost. Het kapitaal wordt op de vervaldag van de Investering in één keer terugbetaald;
  • De Investering met aflossingsvrije periode voor het kapitaal: de eerste maanden, tijdens de aflossingsvrije periode, worden alleen de interesten betaald. Vervolgens bestaat elke maandelijkse aflossing voor de resterende duur van de Investering uit kapitaal en interesten.

De looptijden van de Investeringen variëren van 6 tot 60 maanden en de aflossingen zijn altijd maandelijks. De eerste aflossing vindt 1 maand na de effectieve terbeschikkingstelling van de fondsen aan de Investeringnemer plaats.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid