Kmo's: leen vanaf 4,5%

  • Van € 300k tot € 5M
  • Antwoord binnen de 48 u.
  • Kosteloze vervroegde terugbetaling

Hoe lenen?

Vul het formulier in

Via een eenvoudige en snelle online vragenlijst kan u de aanvraag tot financiering indienen.

Selectiecriteria

  • Minstens 3 neergelegde boekjaren
  • Een positieve EBITDA
  • Een financieringsbehoefte tussen 50 000 en 5 000 000 €
Test of u in aanmerking komt

Look&Fin analyseert snel uw aanvraag

Dankzij onze algoritmes en ons team van analisten ontvangt u een principeantwoord 48 u. na uw aanvraag.

Test of u in aanmerking komt

Leen aan de beste rentevoet

Look&Fin stelt u de beste rentevoet voor in functie van de risicoanalyse van uw dossier.

Test of u in aanmerking komt
6%

Betaal terug op uw eigen tempo

Maandelijkse kapitaalaflossingen, op eindvervaldag of met een franchise periode. Look&Fin stelt u een financiering voor aangepast aan uw terugbetalingscapaciteit.

Test of u in aanmerking komt
28/09/2017
+ 398,98€
27/09/2017
+ 398,98€
26/09/2017
+ 398,98€

Dit zeggen onze ontleners

We hadden extra middelen nodig om zo snel mogelijk een R&D-programma te kunnen starten. Aangezien banken nogal terughoudend zijn met het financieren van immateriële activa, is crowdlending via Look&Fin een efficiënte en zeer snelle oplossing gebleken.

Willem Van den Berghe, Powerpack CEO.

Met Look&Fin kon ik de aankoop van een industriële oven en een reserve voor mijn werkkapitaalbehoefte financieren. We hebben het geld in recordtijd binnengehaald! 200.000 € werd in 40 seconden ingeschreven!

Jean-Luc Abras, oprichter en manager van Sodial.

Wenst u een project te financieren?

Test of u in aanmerking komt

Welke soorten behoeften kunnen gefinancierd worden?

We financieren alle soorten behoeften, van de behoefte aan werkkapitaal tot externe groei en bedrijfsovernames. Enkel de terugbetalingscapaciteit is van belang.

Groei en Expansie

De groei van een bedrijf is een van de belangrijkste indicatoren van zijn prestatievermogen. Bij de interne of organische groei van een bedrijf wordt het verkoopvolume verhoogd via verschillende mogelijke manieren. 

Lees meer over de financiering van groei
Aanwerving

De aanwerving van bijkomend personeel is een fundamentele en onvermijdelijke stap voor elk bedrijf dat wil groeien, de toename van zijn activiteiten wil kunnen opvolgen en wil kunnen blijven concurreren op de markt.

Lees meer over de financiering van aanwervingen
Werkkapitaal

Het werkkapitaal is de liquiditeit waarover een bedrijf beschikt om zijn operationele behoeften op de korte termijn te financieren. 

Lees meer over de financiering van de behoefte aan werkkapitaal
Externe Groei

De externe groei van een bedrijf is een fenomeen dat eerder het resultaat is van fusie- of overnameacties dan een verhoging van de handelsactiviteit van het bedrijf.

Lees meer over de financiering van overdrachten of overnames van bedrijven
Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn activa op lange termijn die essentieel zijn voor de activiteiten van de onderneming en die niet gemakkelijk in contanten kunnen worden omgezet.

Lees meer over de financiering van materiële activa
Turnaround

Een turnaround is het financiële herstel van een bedrijf dat voor een langere periode in financiële moeilijkheden verkeert.

Lees meer over de financiering van een turnaround
Vastgoedontwikkeling

Vastgoedontwikkeling bestaat uit de verwerving van rendabele gronden of eigendommen om één of meerdere gebouwen te bouwen of te renoveren met het oog op wederverkoop.

 

Lees meer over de financiering van vastgoedontwikkeling
Herfinanciering van het uitstaand saldo

Een herfinanciering van het uitstaand saldo is het proces waarbij een onderneming haar financiële verplichtingen herorganiseert door bestaande schulden te vervangen of te herstructureren.

Lees meer over de herfinanciering van het uitstaand saldo
Immateriële vaste activa

Immateriële activa zijn activa die niet fysiek van aard zijn. Het gaat om octrooien, handelsmerken, auteursrechten of technologieën ontwikkeld door het bedrijf. Hoewel immateriële activa geen duidelijke fysieke waarde hebben, zoals een fabriek of materiële uitrusting, kunnen ze waardevol of zelfs essentieel zijn voor het succes of de ondergang van een bedrijf op de lange termijn. 

Lees meer over de financiering van immateriële activa
Vastgoedtransactie

Het snelste platform om een vastgoedtransactie te financieren

Meer weten over de financieringen van vastgoedtransacties
Financiering van vastgoedactiva

Een patrimoniumvennootschap is een onderneming die een vastgoedportefeuille bezit met de bedoeling deze te laten renderen en/of te verhandelen. Deze onderneming bouwt een vastgoedportefeuille op en laat deze uitbreiden door de eigendommen te verhuren of te exploiteren.

De financieringsbehoeften van patrimoniumvennootschappen

De oprichting van een patrimoniumvennootschap biedt tal van voordelen voor eigenaars van meerdere panden met betrekking tot de lasten, aangezien ze door de oprichting van een vennootschap de btw kunnen terugvorderen. Dit hangt af van de fiscale situatie van de eigenaars.

Het doel van deze vennootschappen is het aanhouden van eigendommen die inkomsten genereren. Ze bezitten dus een portefeuille van panden die huur opbrengen.

Bij de aankoop van nieuw vastgoed is het de bedoeling dit te verhuren of de huurinkomsten van reeds verhuurd vastgoed te optimaliseren.

Wanneer een patrimoniumvennootschap zo’n aankoop financiert, moeten ze het aankoopkrediet terugbetalen om deze eigendommen in haar vermogen te kunnen behouden.

Hoe kan crowdlending nuttig zijn voor patrimoniumvennootschappen?

Houders van patrimoniumvennootschappen hanteren over het algemeen een opportunistische strategie. Wanneer zich interessante aankoopmogelijkheden voordoen, moeten zij erg snel kunnen beslissen. Soms kunnen banken echter niet snel schakelen of vallen bepaalde projecten niet binnen hun werkterrein.

Een aantal spelers op deze markt heeft ons aangegeven dat financieringsaanvragen voor de aankoop van minder rendabele panden door de bank worden afgewezen, bijvoorbeeld wanneer het pand leegstaat of wanneer een commercieel pand op de begane grond een lange uitstaande huur heeft. Crowdlending maakt het mogelijk om een vastgoedproject te financieren, meestal over 24 tot 36 maanden, om de rentabiliteit van het vastgoed te verhogen tot het moment waarop een (langlopende) banklening wordt vrijgegeven. 

Vastgoedcrowdfunding biedt patrimoniumvennootschappen dus een alternatieve financieringsoplossing voor hun nieuwe aankopen. Crowdlending kan ook heel snel worden ingezet (eerste reactie binnen 48 uur) zodat zij zich heel snel kunnen positioneren op de eigendommen waarop ze hun oog hebben laten vallen.

De structurering van het krediet wordt per geval aangepast. Over het algemeen wordt de lening gestructureerd met een zekerheid in de vorm van een hypotheek in eerste rang (dossier type A) met een rentevoet vanaf 4,75%. De terugbetaling zal gebeuren via een banklening die zal worden terugbetaald door de huurgelden of door de wederverkoop van het gebouw.    

De nadelen?

Een rentevoet ligt iets hoger dan de traditionele financieringsbronnen. Dit wordt echter gerechtvaardigd door het gebrek aan zekerheid over het succes van het vastgoedprogramma (verhoging van de rentabiliteit van het gebouw) en over de herfinanciering door de bank. 


 

Meer weten over de financieringen van vastgoedactiva

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid