Crowdlending België

De definitie van crowdlending of participatieve financiering

Crowdlending, of de kredietverstrekking door de massa, is een van de vormen van crowdfunding (ook wel participatieve financiering genaamd). Via dit soort financiering kunnen groeiende kmo's die op zoek zijn naar fondsen tot 5 miljoen euro lenen van particuliere investeerders. Deze activaklasse biedt particuliere kredietverstrekkers de mogelijkheid om hun spaargeld op een zinvolle en rendabele manier te beleggen. In ruil voor de lening ontvangt de particuliere kredietverstrekker een vooraf bepaald rendement, afhankelijk van het risico dat hij of zij bereid is te nemen.

Crowdlending is een efficiënte en snelle manier voor kmo's om hun financieringsbronnen te diversifiëren en een hefboomeffect te kunnen uitoefenen bij de banken om zo extra fondsen te verkrijgen. Het is de uberisering van de kredietverlening aan bedrijven. Look&Fin heeft al zo’n 300 kmo's ondersteund voor een totaalbedrag van bijna 100 miljoen euro dat bij particulieren werd opgehaald.

Ontdek onze Masterclasses over de grondbeginselen van crowdlending

Peer to peer lending versus P2B lending: wat zijn de verschillen?

 • Via “peer-to-business“-leningen of P2B lending kunnen particulieren rechtstreeks aan ondernemingen fondsen uitlenen.
 • Bij “peer-to-peer lending“ of P2P lending lenen particulieren hun geld aan andere particulieren, vaak onder de vorm van consumentenleningen of leningen voor particuliere vastgoedtransacties.

Wat zijn de voordelen van P2B crowdlending?

Voor de kredietverstrekkers: Rendement - Diversificatie - Transparantie – Geen kosten

Crowdlending maakt deel uit van een algemene diversificatiestrategie voor beleggingen. Het biedt beleggers de kans om gratis en met volledige transparantie te beleggen in de bedrijven van hun keuze met een verwacht rendement dat varieert tussen 5,25% en 8% bruto per jaar, afhankelijk van het genomen risico. Het is echter belangrijk om hierbij een gouden regel in herinnering te brengen die ook voor participatieve leningen geldt: een hoog rendement gaat altijd hand in hand met een hoog risico. Crowdlendingplatformen voeren een grondige analyse uit van de kmo's die financiering aanvragen en kennen hen een bepaalde rating toe, d.w.z. een score die de risicoperceptie weergeeft.

Om het risico te beperken, hun rendement te optimaliseren en de impact van een eventuele wanbetaling te verlagen, worden de kredietverstrekkers van hun kant aangeraden om hun crowdlendingportefeuille te diversifiëren dankzij een strategie gebaseerd op deze 3 sleutelelementen:

 • Investeren in een groot aantal kmo’s
 • De bedragen die u aan de kmo’s uitleent harmoniseren
 • De risicocategorieën diversifiëren (Secured leningen, Balanced leningen, Dynamic leningen)

Voor de kredietnemers: Eenvoudige toegang – Snelle reactie – Aanvullende financieringsbron

Crowdlending is een alternatieve financieringsbron voor de traditionele kanalen, waaronder bankkredieten. Het betekent ook dat de kredietaanvragen voor 100% digitaal gebeuren: de onderneming kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via het crowdlendingplatform een aanvraag indienen en heel snel te weten komen of ze in aanmerking komt. Als de analyse van haar terugbetalingscapaciteit doorslaggevend is, staan de fondsen gemiddeld na 15 dagen op haar rekening. Bovendien worden de fondsen die via crowdlending worden opgehaald, beschouwd als quasi-eigen vermogen, wat het voor de onderneming gemakkelijker maakt om bijkomende bankleningen en hefboomwerking bij de banken te bekomen.

Crowdlending voor vastgoed

Naast de financiering van kmo's is crowdlending bijzonder geschikt voor de vastgoedsector. Nu de vereisten van de banken voor de financiering van hun sector steeds strenger worden, richten projectontwikkelaars zich steeds vaker tot crowdlending (alle cijfers over de ontwikkeling van crowdlending in de vastgoedsector). Zij beschouwen crowdlending als een volwaardige alternatieve financieringsbron. De snelheid waarmee de fondsen verkregen worden en de competitieve rentevoeten voor de financiering van hun eigen vermogen maken van crowdlending een van de voornaamste financieringsbronnen van de sector.

Crowdlending biedt bovendien een antwoord op het probleem waar tal van vastgoedpromotoren mee kampen: het goede beheer van hun eigen vermogen. Structureel gezien is vastgoedontwikkeling een kapitaalintensieve activiteit die een aanzienlijk eigen vermogen vereist. Banken stemmen er over het algemeen mee in om tussen 60 en 80% van het totale kostenplaatje van een vastgoedproject te financieren. Het saldo komt uit de eigen middelen van de ontwikkelaar, de opbrengst van de voorverkoop van de te bouwen woningen en een junior schuld, die via crowdlending kan worden verstrekt.

Meer info over crowdlending in de vastgoedsector? Die vindt u hier.

Crowdlending wereldwijd: enkele kerncijfers

Volgens de wereldwijde studie die in april 2020 door de Wereldbank en het Cambridge Center for Alternative Finance werd gepubliceerd,, was het transactievolume van de wereldwijde alternatieve financieringssector goed voor 304,5 miljard dollar in 2018. Dit globale volume betreft alle fondsen die werden opgehaald via alternatieve financieringsplatformen voor zowel particulieren (P2P-leningen) als bedrijven (P2B-leningen).

De Verenigde Staten (61 miljard dollar) en het Verenigd Koninkrijk (10,4 miljard dollar) kwamen respectievelijk op de tweede en derde plaats na wereldleider China (215 miljard dollar). Vijf andere landen hebben de marktdrempel van 1 miljard dollar overschreden, met name Nederland (1,8 miljard dollar), Indonesië (1,45 miljard dollar), Duitsland (1,27 miljard dollar), Australië (1,16 miljard dollar) en Japan (1,07 miljard dollar).

Ongeveer 50 procent van de financiering is afkomstig van institutionele investeerders en de rest van particuliere beleggers.

Alternatieve financiering en Covid-19

De Wereldbank en het Cambridge Center for Alternative Finance hebben in april 2020 in het kader van de gezondheidscrisis ook onderzoek gedaan naar de impact hiervan op de digitale kredietverstrekking. De impact van deze crisis is momenteel echter nog moeilijk te meten. Het onderzoek heeft aangetoond dat deze sector voor 13% van de respondenten aan het groeien is, stabiel is voor 12% en afneemt voor 8%. 27% zegt dat het te vroeg is om conclusies te trekken.

Daartegenover staat dat 15% van de ondervraagde toezichthouders zegt maatregelen te hebben getroffen om Digital Lending te bevorderen evenals 24% van de ondervraagde centrale banken wereldwijd. Deze sector wordt immers beschouwd als zinvoller dan ooit, met het potentieel om een steeds grotere rol te spelen bij de ondersteuning van de economie. De sector heeft er immers al mede voor gezorgd dat miljoenen consumenten en bedrijven over de hele wereld toegang hebben tot financiële diensten.

Meer lezen over crowdlending als alternatieve beleggingsbron

Welke financieringsbehoeften kan crowdlending invullen?

Crowdlending kan voldoen aan tal van financieringsbehoeften van ondernemingen: externe groei, organische groe, materiële en immateriële activa, de financiering van werkkapitaal, vastgoedontwikkeling, aanwervingen, schuldherstructurering, turnaround, enz.

Bovendien maakt het niet uit in welke bedrijfstak de onderneming actief is. Crowdlending kan een oplossing bieden voor bedrijven uit zeer uiteenlopende sectoren.

Look&Fin, een van de Europese leiders van de crowdlendingsector

Sinds haar oprichting in 2012 heeft het Europese platform Look&Fin zo’n 90 miljoen euro opgehaald en meer dan 300 bedrijven gefinancierd die actief zijn in verschillende sectoren en voor verschillende behoeften in België, Frankrijk en Luxemburg. Look&Fin is ook de leider in vastgoedcrowlending in België. Het platform heeft met name al zo’n 40 miljoen euro aan kredieten verstrekt die bestemd zijn voor vastgoedontwikkelingsprojecten. Op heden heeft het platform al samengewerkt met meer dan 60 spelers uit deze sector.

Welke bedrijven kunnen fondsen lenen via crowdlending?

Look&Fin biedt financiering aan winstgevende kmo's die minstens 3 boekjaren hebben neergelegd en een omzet van meer dan 250.000 euro en een positief bruto bedrijfsoverschot hebben behaald. Hun financieringsbehoefte kan variëren van 50.000 euro tot 5 miljoen euro. De kmo's die in aanmerking komen, worden onderworpen aan een strenge selectie door de financiële analisten – die het door het platform gevoerde beleid inzake risicobeheer toepassen – en krijgen een rating op basis van hun terugbetalingsvermogen en risiconiveau.

Ontdek meer dan 300 voorbeelden van bedrijven die via participatieve leningen gefinancierd werden.

Wie kan beleggen via crowdlending?

Hoewel de meeste kredietverstrekkers van de community van Look&Fin Europees zijn, heeft het platform ook kredietverstrekkers vanuit de hele wereld. Concreet is het platform gratis toegankelijk voor iedereen die meerderjarig is, voldoet aan de KYC-voorwaarden en vooraf de vragenlijst heeft ingevuld om de geschiktheid van crowdlending voor de particuliere belegger te beoordelen.

Over het algemeen zijn de diensten die worden aangeboden door crowdlendingplatformen bedoeld voor volwassene natuurlijke personen of rechtspersonen met de rechtsbevoegdheid om contracten af te sluiten, ongeacht hun nationaliteit of fiscale woonplaats.

Welk type belegger bent u? Ontdek onze Masterclass “Welke belegger ben ik?”

Diversificatie of hoe u goed belegt via crowdlending

Hoe meer een crowdlendingportefeuille gediversifieerd is (d.w.z. gespreid over een groot aantal dossiers), hoe minder deze blootgesteld is aan volatiele rendementen. Bijvoorbeeld:

 • De belegger moet zijn leningen spreiden over minimum 30 bedrijven.
 • De belegger mag niet meer dan 5% van het bedrag van zijn portefeuille in een welbepaald dossier investeren.

Beleggers kunnen een portefeuille opbouwen volgens hun risicoprofiel (defensief / evenwichtig / dynamisch).

Hiervoor biedt Look&Fin 3 producten aan:

De Secured leningen

Deze dossiers, die onder de risicoklassen A+ en A vallen, zijn hoofdzakelijk bestemd voor investeerders met een defensief risicoprofiel. Dankzij dit aanbod kan de kredietverstrekker zijn spaargeld beleggen tegen bruto rentevoeten tussen 5,25% en 8% per jaar en tegelijkertijd genieten van een verzekering op zijn kapitaal (dossiers A+) of hypotheekgaranties (A-dossiers). In geval van wanbetaling door de lener wordt de kredietverstrekker vergoed door de kredietverzekeraar (voor de dossiers A+) of door de hypotheekgaranties te doen gelden (voor de dossiers A).

De Balanced leningen

Deze dossiers, die onder de risicoklassen B+ en B vallen, bieden het beste evenwicht voor particulieren die voor hun investering een formule wensen die rendement en risicobeheersing combineert. De Balanced B+ lening is uitsluitend bestemd voor in België gedomicilieerde natuurlijke personen die leningen wensen te verstrekken aan kmo's met een overheidsgarantie op 30% tot 40% van hun kapitaal. Het rendement van deze leningen bestaat uit de door de lener betaalde rente, aangevuld met een belastingkrediet. De Balanced B leningen worden gedekt door hypotheekgaranties in tweede rang. Het totale rendement op Balanced leningen schommelt tussen 8% en 9,5% per jaar.

De Dynamic leningen

Gedekt door de risicoklassen C+ en C, deze leningen met een hoog verwacht rendement zijn bedoeld voor investeerders met een dynamisch risicoprofiel. De Dynamic leningen bieden de kredietverstrekkers immers de mogelijkheid hun spaargeld te beleggen tegen een brutorente tussen 9,5% en 11% per jaar. Om de belangen van de kredietverstrekkers zo goed mogelijk te beschermen, voorziet Look&Fin echter een garantie voor elke aanvraag voor dit type lening. Bij de Dynamic C+ leningen geniet de kredietverstrekker een pandrecht op de vorderingen of het handelsfonds van de lener. Bij de Dynamic C leningen kunnen dan weer meerdere schuldenaars betrokken worden die zich ertoe verbinden de kredietverstrekkers terug te betalen via een borgstelling of een medeschuldenaarschap.

Meer lezen over onze producten

Hoe wordt het risico van een participatieve lening beoordeeld en vergoed?

Het platform Look&Fin analyseert voor elke kredietnemer bijna 250 indicatoren, waaronder de evolutie van de omzet en de rentabiliteit, de schuld- en solvabiliteitsratio's, alsook de zelffinancieringscapaciteit van de onderneming. Dit deel van de analyse maakt het mogelijk om het risico op verslechtering op de middellange termijn en het vermogen van de onderneming om extra krediet op te nemen beter in te schatten. Daarnaast worden ook de kwaliteit van het management en het aandeelhouderschap van de onderneming geanalyseerd, evenals de markt waarop ze actief is.

Na deze interne analyse wordt aan de dossiers een rating toegekend, ingedeeld in 3 grote risicocategorieën. Deze risicocategorieën evalueren de garanties en zekerheden waarover de beleggers in een bepaald dossier beschikken:

 • A+ en A: de leningen gaan gepaard met een verzekering of een hypotheek in 1ste rang,
 • B+ en B: de leningen gaan gepaard met een overheidswaarborg of een hypotheek in 2de rang,
 • C+ en C: de leningen gaan gepaard met een zekerheid toegekend door de lener of een medeschuldenaarschap.

Look&Fin heeft deze classificatie ingevoerd zodat de beleggers volledig inzicht kunnen krijgen in het risico van een dossier. Op die manier kunnen ze de kans inschatten dat ze hun vordering kunnen recupereren in geval van wanbetaling.

De 2 voordelen van deze classificatie zijn:

 • een eenvoudiger en vollediger begrip van de risico’s,
 • de mogelijkheid om kmo’s te steunen ongeacht het risicoprofiel van de belegger.

Meer lezen over het risk management-beleid (risicobeheer) van Look&Fin

Welke soorten producten worden aangeboden op een crowdlendingplatform?

Look&Fin biedt 3 soorten producten aan:

 • De SECURED leningen omvatten de dossiers A+ en A en zijn voornamelijk bestemd voor kredietverstrekkers met een defensief risicoprofiel. Dit unieke aanbod op de markt van de participatieve leningen biedt de beleggers de mogelijkheid hun spaargeld te beleggen tegen bruto rentepercentages tussen 2% en 3,5% per jaar, terwijl zij kunnen genieten van een verzekering op het uitstaande kapitaal van hun lening of hypotheekgaranties.
 • De BALANCED leningen omvatten de leningen met ratings B en B+. Met deze categorie leningen kunt u uw spaargeld boosten en tegelijkertijd genieten van overheidswaarborgen of hypotheekgaranties. Deze leningen bieden het beste evenwicht tussen rendement en risicobeheersing. Er zij echter op gewezen dat BALANCED B+ leningen enkel toegankelijk zijn voor natuurlijke personen die in België gedomicilieerd zijn en die leningen wensen te verstrekken aan kmo's met een overheidswaarborg op 30 tot 40% van hun kapitaal. Het rendement van deze leningen bestaat dan uit de door de kredietnemer betaalde rente, aangevuld met een belastingkrediet. De BALANCED B leningen worden gedekt door hypotheekgaranties in 2de rang. Het totale rendement van de BALANCED leningen schommelt tussen 3,5% en 6% per jaar en beantwoordt aan de verwachtingen van beleggers met een evenwichtig risicoprofiel.
 • De DYNAMIC leningen, die de dossiers met ratings C+ en C omvatten, zijn bestemd voor kredietverstrekkers die hun rendement wensen te maximaliseren en een dynamisch risicoprofiel hebben. Wie op zoek is naar een investering met een hoog rendement, kan met de DYNAMIC leningen zijn spaargeld beleggen tegen brutorentevoeten tussen 6% en 9% per jaar. Om de kredietverstrekkers zoveel mogelijk te beschermen, worden DYNAMIC C+ leningen gedekt door een pandrecht op de vorderingen of het handelsfonds van de lener, terwijl bij de DYNAMIC C leningen meerdere schuldenaars zich ertoe verbinden de kredietverstrekkers terug te betalen via hun borgstelling of medeschuldenaarschap.
  Daarnaast worden onder dit type leningen ook hoogrentende dossiers in de vastgoedsector aangeboden, een solide sector met een lage volatiliteit. Voor deze dossiers kan de kredietverstrekker genieten van hypotheekgaranties op gebouwen, waardoor de kredietverstrekkers van Look&Fin bevoorrechte schuldeisers worden in geval van wanbetaling.

Meer lezen: Hoe kan ik mijn leningen in de vastgoedsector optimaliseren?

De dossiers waarin de beleggers kunnen intekenen stellen een van de volgende 3 terugbetalingsmodaliteiten voor:

Leningen met afschrijving van het kapitaal:

Gedurende de hele aflossingsperiode ontvangen de beleggers elke maand hetzelfde bedrag op hun bankrekening. Deze maandelijkse betaling bestaat uit een deel kapitaal en een deel rente. Het risico neemt met andere woorden geleidelijk af.

Leningen met terugbetaling van het kapitaal in fine (bullet-lening):

Gedurende de hele looptijd van de lening wordt enkel de rente maandelijks betaald. Het kapitaal wordt op de laatste vervaldag in één keer terugbetaald.

Leningen met een aflossingsvrije periode voor het kapitaal:

Tijdens de aflossingsvrije periode, meestal tijdens de eerste maanden van de aflossing, wordt enkel de rente betaald. Daarna ontvangen de beleggers constante maandelijkse betalingen, zoals het geval is voor leningen met afschrijving van het kapitaal.

Ongeacht het gekozen product blijft crowdlending een enigszins illiquide beleggingsvorm in vergelijking met bijvoorbeeld de traditionele spaarrekeningen. De geïnvesteerde bedragen worden immers maandelijks terugbetaald of in één keer aan het einde van de lening bij een bullet-lening.

Alles wat u moet weten over de soorten beleggingen die worden aangeboden via crowdlending

.

Het regelgevend kader voor de crowdlendingsector

In de meeste regio's van de wereld waar het een belangrijke activiteit is, is crowdlending onderworpen aan een bancair en financieel regelgevend kader dat is opgezet en wordt gereguleerd door de bevoegde toezichthoudende autoriteit van het land.

De regulering van crowdlending in Frankrijk

De plotselinge en snelle opkomst van talrijke participatieve financieringsplatformen in Frankrijk heeft de toezichthoudende autoriteiten - de Autorité des marchés financiers (AMF) en de Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) - ertoe gebracht vragen te stellen bij de juridische aard van de activiteiten die door deze nieuwe marktdeelnemers worden uitgevoerd. Deze herziening heeft bijgedragen tot de vaststelling van een nieuw regelgevend kader dat werd ingevoerd bij de ordonnantie 2014-559 van 30 mei 2014 en het uitvoeringsbesluit 2014-1053 van 16 september 2014. Sindsdien moet een crowdlendingplatform een gereguleerd statuut krijgen - het statuut van IFP (Intermédiaire en financement participatif) of CIP (Conseiller en investissement participatif) - en zal het onder toezicht staan van ofwel de ACPR ofwel de AMF, afhankelijk van zijn activiteitenterrein.

De regulering van crowdlending in België

In België zijn de platformen erkend en gereglementeerd door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) om hun activiteit uit te voeren. De FSMA waakt over de geldende procedures, over het fit & proper-karakter van de beheerders en over de transparantie en de volledigheid van de financiële informatie die aan de kredietverstrekkers wordt verstrekt. De erkende platformen krijgen de status van AFP (Alternatief Financieringsplatform).

Zodra het platform de nationale erkenning heeft verkregen, moet het voldoen aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van zijn activiteit en aan de hand van een vragenlijst nagaan of de particuliere belegger over de nodige kennis en ervaring beschikt om een eerste investering uit te voeren. Deze erkenning is dus bedoeld om de bescherming van de beleggers te versterken.

Naar een Europese regelgeving voor crowdlending?

De afgelopen weken zijn de onderhandelingen op Europees niveau (Europese Raad, Europese Commissie en Europees Parlement) met succes afgesloten met de goedkeuring van een geharmoniseerd kader voor de Europese Unie met betrekking tot crowdfunding (Europese Verordening 2020/1503). Dit nieuwe regelgevende label, dat zowel betrekking heeft op kredietverlenings- (crowdlending) als op investeringsplatformen (crowd equity), zal in november 2021 van kracht worden. Het zal de verschillende verordeningen vervangen die momenteel in de 28 Europese lidstaten van kracht zijn. We mogen niet vergeten dat het tot nu toe nodig was om nationale goedkeuring te krijgen van een ander land wanneer een platform wilde uitbreiden naar een andere EU-markt.

Dit nieuwe statuut, European Crowdfunding Service Providers for Business (ECSP) genaamd, vervangt bijgevolg de lokale statuten en zorgt ervoor dat elk platform dat er houder van is, in alle EU-landen kan opereren zonder dat er een extra statuut vereist is. Met dit statuut kunnen de Europese platformen ook projecten tot 5 miljoen euro per jaar financieren. Dit is een veel hogere drempel dan de huidige, die wordt bepaald door de nationale toelatingen van de EU-landen. Het nieuwe statuut heeft ook tot doel de investeerders beter te beschermen door de platformen te verplichten hun precieze informatie te verstrekken, met name over de risico's van de gefinancierde projecten. Het moet er tevens voor zorgen dat meer platformen op Europees niveau kunnen werken en zo de grensoverschrijdende financiering van kmo's bevorderen.

Deze maanden van economische spanningen naar aanleiding van de gezondheidscrisis hebben ook aangetoond dat de overheid bereid is om participatieve financieringsplatformen deel te laten uitmaken van de hoofdrolspelers in het economisch herstel. De mogelijkheid voor Franse crowdlendingplatformen om leningen met overheidsgarantie (PGE) toe te kennen werd in dit verband als een inwijding gezien. Hetzelfde geldt in België voor de regelingen Winwinlening, Proxi-lening en Coup de Pouce-lening, die het mogelijk maken een gewestelijke waarborg in te voeren in ruil voor een participatieve lening aan een kmo.

De maatschappelijke dimensie van crowdlending

Participatieve financiering is een motor van de reële en lokale economie. Crowdlending is een alternatieve en volwaardige financieringsbron die bedrijven in staat stelt om eenvoudig, snel en tegen zeer competitieve rentevoeten fondsen te werven. Het is ook een aanvullende financieringsbron die het mogelijk maakt om situaties te deblokkeren en een hefboomwerking bij de banken uit te oefenen.

Crowdlending zorgt ervoor dat het spaargeld van particulieren doorgesluisd kan worden naar de kmo's van hun keuze, in hun gewest of in een sector die ze begrijpen of leuk vinden. Het uitlenen van spaargeld aan een kmo is een concrete en transparante handeling. Kredietverstrekkers weten precies waarin hun geld wordt geïnvesteerd en met welk doel. Ze weten ook hoe lang hun geld vaststaat en wat het verwachte rendement is.

Meer lezen: Crowdlending gaat eindelijk het spaargeld van particulieren op grote schaal naar de kmo's doen vloeien dankzij de door de gewesten gewaarborgde leningen

Crowdlending, hoe werkt dat bij Look&Fin?

Particuliere investeerder: word belegger in 4 stappen

 • Een account aanmaken
 • Kennis nemen van de dossiers
 • Beleggen
 • Opvolging van de leningen en terugbetalingen

Een account aanmaken

De mogelijkheid om spaargeld uit te lenen is voor iedereen toegankelijk en is volledig gratis op Look&Fin. Leningen zijn mogelijk vanaf 100 euro voor een eerste lening.
Vooraf moet de kandidaat-kredietverstrekker op het Look&Fin-platform een account aanmaken en zijn online profiel invullen.

Klik hier om een account aan te maken in 3 klikken..

Kennis nemen van de dossiers

Nadat hij een account aangemaakt heeft, kan de kandidaat-kredietverstrekker alle informatie en de financiële analysenota van een dossier raadplegen. Alle modaliteiten van de lening worden daarin toegelicht (looptijd, aflossingsvoorwaarden, rendement, gewestelijke waarborg). Klik hier om alle.

Beleggen

Om zeker te zijn dat hij op een dossier kan intekenen, zal de kandidaat-kredietverstrekker moeten inloggen op Look&Fin op het exacte moment dat het dossier wordt geopend, aangezien de meeste dossiers in minder dan een minuut op het platform gefinancierd worden.
Zodra de lening is gevalideerd, wordt er een bevestigingse-mail van de lening naar de kredietverstrekker gestuurd. Daarbij ontvangt hij een tijdelijke versie van zijn leenovereenkomst ter indicatie en de nodige gegevens om de betaling via overschrijving uit te voeren. Deze leenovereenkomst bevat een aflossingstabel waarvan de vervaldata ook ter indicatie worden vermeld.
De definitieve versie van deze leenovereenkomst zal beschikbaar zijn op het profiel van de kredietverstrekker zodra de fondsen aan de lener (de kmo) zijn vrijgegeven. Het gaat om een genummerde en nominatieve leenovereenkomst. Wanneer de inschrijvingen zijn afgesloten, hebben de kredietverstrekkers maximum 7 dagen de tijd om het geld over te maken. Tijdens deze periode (en tot 14 dagen na het ophalen van de fondsen) hebben zij de mogelijkheid om zich terug te trekken.

Opvolging van de leningen en terugbetalingen

Dankzij zijn persoonlijke online ruimte, kan de belegger al het nieuws en de prestaties van zijn portefeuille volgen: aflossingsschema, uitstaande leningen, totaal geïnvesteerd bedrag, totaal reeds terugbetaald bedrag, globale IRR, IRR per type product (verzekerde lening, dynamische lening, enz.), belasting op de lening, enz.

Ontdek onze Masterclass: De levensloop van een lening van A tot Z

Kmo: hoe lenen in 4 stappen:

 • Het formulier invullen
 • Analyse van de aanvraag
 • Keuze van de rentevoet
 • Terugbetaling

1) Het formulier invullen

Met een snel en eenvoudig online formulier, kunnen bedrijven hun financieringsaanvraag vlot indienen.

De selectiecriteria zijn als volgt:

 • Minimum 3 boekjaren neergelegd
 • Een positieve EBITDA
 • Een financieringsbehoefte van 50.000 tot 5.000.000 euro

NB: Voor vastgoedpromotoren die op zoek zijn naar fondsen voor hun ontwikkelingsprojecten gelden de volgende 3 voorwaarden:

 • 10 jaar ervaring in vastgoedontwikkeling
 • 5 afgeronde projecten, waarvan 1 met een omzet van meer dan 2,5 miljoen euro
 • Een historische marge van meer dan 10%

2) Analyse van de aanvraag

Look&Fin analyseert snel de aanvraag van het bedrijf. Met onze algoritmes die we met ons team van analisten hebben opgesteld, kunt u in principe binnen de 48 uur een antwoord krijgen.

3) Definitie van de rentevoet

Look&Fin biedt u de beste rentevoet op basis van de risicoanalyse van uw dossier.

4) Terugbetaling

Een afschrijfbare lening, in fine of met een aflossingsvrije periode voor het kapitaal: Look&Fin biedt de bedrijfsfinanciering die aangepast is aan de terugbetalingscapaciteit van de onderneming. Het bedrijf kan dus in zijn eigen tempo terugbetalen.

NB: De projecten die online worden gezet op het Look&Fin-platform, worden over het algemeen in slechts enkele seconden gefinancierd. De fondsen wordt vervolgens binnen 15 dagen aan de lener ter beschikking gesteld (wettelijke herroepingstermijn van de kredietverstrekkers).

Beleggers: alles weten over crowdlending (participatieve financiering via leningen)

Wenst u alles te weten te komen over participatieve leningen (crowdlending) vooraleer u begint te beleggen via dit soort investeringen? Goed idee!

Onze 8 masterclasses over participatieve financiering bieden een antwoord op al uw vragen:

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid