Belastingkrediet

Het belastingkrediet is een bedrag dat aan de belastingplichtige wordt toegekend en dat in mindering wordt gebracht op zijn inkomstenbelasting. Zelfs als de belegger niet belastingplichtig is, betaalt de overheidsinstantie die instaat voor de belasting hem het volledige bedrag van het belastingkrediet waarop hij recht heeft.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid