Hypotheek

Een hypotheek is een garantie die een schuldeiser in staat stelt een verworven goed door te verkopen als de lener zijn maandelijkse aflossingen niet kan betalen. Het is een notariële akte waarbij een lener zich ertoe verbindt een goed af te staan aan zijn schuldeiser in geval van wanbetaling. Als er een vastgoedtransactie moet plaatsvinden, zal de notaris het hypotheekregister raadplegen om de namen te achterhalen van de schuldeisers die een recht aanhouden op het gebouw.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid