Financiële woordenlijst : Solvabiliteitsratio

Meest gezochte begrippen:

Solvabiliteitsratio

Deze ratio weerspiegelt de mate van financiële onafhankelijkheid van de onderneming. Het bepaalt het aandeel van het eigen vermogen ten opzichte van alle middelen die de onderneming ter beschikking heeft. Een ratio hoger dan 50% houdt in dat de schulden worden gedekt door het eigen vermogen. Hoe hoger deze ratio, hoe lager de schuldenlast.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid