ROE

De Return on Equity (ROE) is een financiële ratio die de winstgevendheid van een bedrijf meet door de nettowinst te vergelijken met het eigen vermogen. De ROE geeft met andere woorden aan welk percentage van de winst wordt gegenereerd door elke euro die door de aandeelhouders in het bedrijf wordt geïnvesteerd.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid