Duration

De duration is een maatstaf voor de gevoeligheid van de prijs van een financieel instrument voor rentewijzigingen. Het geeft de gewogen gemiddelde duur van de kasstromen van een effect aan, rekening houdend met het bedrag van elke kasstroom en het tijdstip waarop deze naar verwachting zal worden betaald.

De duration meet meer bepaald de tijd die nodig is om de verdisconteerde kasstroom van een financieel instrument gelijk te maken aan zijn huidige prijs. De duration wordt uitgedrukt in jaren en kan worden gebruikt om de verandering in de prijs van een effect in reactie op een bepaalde verandering in de rente te schatten.

In het algemeen geldt dat hoe langer de duration van een effect is, hoe gevoeliger het is voor rentewijzigingen. Beleggers kunnen de duration gebruiken om de risico's van rentewijzigingen te beoordelen en om portefeuilles samen te stellen die voldoen aan hun rendements- en risicodoelstellingen.


 

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid