IRR

De internal rate of return of interne-opbrengstvoet (IRR) komt overeen met het bruto jaarrendement op een portefeuille na de impact van eventuele oninvorderbare defaults.

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid