IRR

De internal rate of return of interne-opbrengstvoet (IRR) komt overeen met het bruto jaarrendement op een portefeuille na de impact van eventuele oninvorderbare defaults.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid