Cashflow

De cashflow is een financiële term van Angelsaksische oorsprong die naar de kasstroom verwijst. Het is een ratio die wordt gebruikt om de financiële en winstmarge van een bedrijf over een bepaalde periode te meten. Er zijn verschillende definities en verschillende berekeningsmethoden voor de cashflow. Het kan worden berekend door de winst vóór belasting te nemen waaraan we de afschrijvingen, voorzieningen voor vaste activa en minderwaarden op overdrachten van activa toevoegen en waarvan we de meerwaarde op overdrachten van activa en de variatie van de behoefte aan werkkapitaal aftrekken.

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid