Faillissement

Het faillissement is een gerechtelijke procedure waarbij een persoon of een bedrijf insolvabel is geworden en daardoor niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Meestal dient de persoon of het bedrijf een faillissementsverklaring in bij een faillissementsrechtbank, maar in sommige gevallen kunnen de schuldeisers dit zelf doen. In faillissementsprocedures worden de activa en schulden geëvalueerd en de schulden terugbetaald op basis van het terugbetalingsvermogen van de schuldenaar, wat de schuldeisers aanvaarden en wat de rechtbank en de wet beslissen.

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid