Nettoresultaat

Het nettoresultaat is de hoeveelheid geld die een onderneming daadwerkelijk heeft verdiend. Het bestaat uit de operationele, financiële en uitzonderlijke resultaten, waarvan de belastingen moeten worden afgetrokken. Het nettoresultaat is de basis voor veel ratio's zoals de winst per aandeel (WPA). Een positief nettoresultaat is een winst die een onderneming kan uitkeren aan de aandeelhouders in de vorm van dividenden of kan toevoegen aan de reserves. Een negatief nettoresultaat is een tekort dat de reserve en de waarde van de onderneming negatief beïnvloedt.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid