Financiële woordenlijst : Immateriële vaste activa

Meest gezochte begrippen:

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa omvatten immateriële goederen waarvan de waarde berust op een wettelijk recht. Voorbeelden: huurrecht, octrooien, merken, software, kosten voor onderzoek en ontwikkeling, ...

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid