Financiële woordenlijst : Materiële vaste activa

Meest gezochte begrippen:

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn langetermijnactiva die essentieel zijn voor de bedrijfsactiviteit en die niet gemakkelijk in geld kunnen worden omgezet. Het gaat hierbij om terreinen, gebouwen, voertuigen, industriële machines en gereedschappen. De totale waarde van de materiële vaste activa kan variëren van een zeer gering tot een erg hoog bedrag ten opzichte van de totale activa. Industrieën of bedrijven die een groot aantal vaste activa nodig hebben, worden beschouwd als kapitaalintensief.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid