Belegging van bedrijfsthesaurie

Beleg de kasmiddelen van uw bedrijf met verzekering
op 100% van het geïnvesteerde kapitaal

 • 5,25% tot 6,25% met 100% verzekerd kapitaal
 • Beleggingshorizon vanaf één jaar
 • Geautomatiseerde boekhoudkundige rapportering
 • Door de FSMA erkend als Europese PSFP

Onze oplossing
Een veilige belegging voor bedrijven

Specifieke kenmerken van de belegging


 • Rendement van 5,25% tot 6,25% per jaar
 • Looptijd van 12 tot 36 maanden
 • 100% door Atradius verzekerd kapitaal
  (credit score Moody's A1)

Uw portefeuille opbouwen


 • Minimale belegging € 20.000
 • Bepaling van je beleggingsprofiel
  met een adviseur
 • Automatische opbouw van uw portefeuilleVeilig

Kies voor beleggingen met 100% verzekerd kapitaal

Automatisch

Bouw automatisch uw bedrijfsportefeuille op

Boekhoudverslag

Krijg op elk moment online toegang tot uw boekhoudverslagen

Hoe zijn de beleggingen van uw bedrijf verzekerd en onder welke voorwaarden?

Wanneer uw bedrijf investeert in een dossier A+ bij Look&Fin, leent het zijn kasmiddelen uit aan een ander bedrijf en geniet het van een verzekering op 100% van het belegde kapitaal.

De kredietverzekeraar Atradius (Moody's A1) verstrekt deze verzekering. Bij twee onbetaalde maandelijkse termijnen zal de verzekeraar uw bedrijf rechtstreeks vergoeden voor 100% van het uitstaande kapitaal.

 

 • Set up fee vanaf € 300
 • Beheerskosten van toepassing
 • Geen uitstapkosten
 • Minimale belegging van € 20.000

Nog vragen over de geldbelegging?

Alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid kunnen via crowdlending beleggingen doen (NV, BV, CV, VOF, CommV). De statuten van de vennootschap dienen niet gewijzigd te worden om dit soort beleggingen uit te voeren (controleer echter of het maatschappelijk doel de vennootschap toestaat te beleggen en investeringen te doen, wat meestal het geval is).

Nee. Een belegging via crowdlending wordt op de balans van de vennootschap geboekt als een vordering en heeft dus geen invloed op de berekening van haar belastingtarief, in tegenstelling tot traditionele investeringen die het recht op het verlaagde tarief doen verliezen wanneer zij 50% van het eigen vermogen (d.w.z. het gestorte kapitaal plus de belaste reserves en de geboekte meerwaarde) overschrijden.

Het minimumbedrag dat uw vennootschap via Look&Fin dient te beleggen is € 20.000. Dit bedrag zal gespreid worden over verschillende afzonderlijke beleggingen naarmate de mogelijkheden zich voordoen. U wordt verzocht om het bedrag van elke belegging van de bankrekening van de onderneming te betalen. De looptijd van elke belegging kan variëren van 12 tot 60 maanden in functie van uw selectiecriteria.

Het diversificatieniveau hangt af van het profiel dat u kiest:

 • Secured: 10 beleggingen A+ (100% kapitaalverzekering) en A (hypotheekgarantie in rang 1). Beoogd jaarlijks rendement van 5% tot 8% per jaar.
 • Balanced/Dynamic: 20 beleggingen verdeeld over de risicoklassen B (hypotheekgarantie in rang 2), C+ en C. Beoogd jaarlijks rendement van 8% tot 13,0% per jaar.

Een diversificatie à la carte is echter ook mogelijk, afhankelijk van het risicoprofiel dat u voor uw bedrijf wenst.

De rente die wordt gegenereerd door beleggingen via crowdlending is onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Nee, de vennootschap krijgt haar geld pas terug aan het einde van de beleggingsperiode.

Alle informatie over de beleggingen en transacties op het Look&Fin-platform is toegankelijk in de persoonlijke online ruimte van de beleggende entiteit. Het volstaat ze te downloaden en ze naar de boekhouder of financieel directeur van de onderneming te sturen zodat hij deze informatie in de boekhouding van de onderneming kan invoeren. Klik hier voor meer informatie over onze boekhoudkundige reporting.

De teams van Look&Fin starten een invorderingsprocedure om het verschuldigde bedrag terug te vorderen via de activering van de kredietverzekering of de toegekende zekerheden. Indien deze procedure resulteert in een oninbaar verlies, worden de documenten die de beleggende vennootschap in staat stellen een waardevermindering op de betrokken schuld te boeken overgemaakt, waardoor zijn belastbare grondslag dienovereenkomstig wordt verminderd.

Praat rechtstreeks met een bedrijfsinvesteringsadviseur

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid