De SECURED leningen A+ A

  • Rendement van 5,25% tot 8% per jaar
  • Verzekering op 100% van uw kapitaal of hypotheekgarantie
  • Voor de defensieve en evenwichtige profielen

Defensief

risicoprofiel

Investeer uw spaargeld met een beperkt risico

Verkiest u veiligheid boven rendement? Dan zijn de SECURED leningen het uitgelezen product voor u.

Dit unieke aanbod op de participatieve financieringsmarkt geeft u de mogelijkheid om uw spaargeld te beleggen tegen bruto rentevoeten tussen 5,25% en 8% per jaar terwijl u beschikt over een verzekering op uw kapitaal of hypotheekgaranties.
Indien de lener in gebreke blijft, wordt u vergoed door de kredietverzekeraar of door middel van de uitoefening van de hypotheekgaranties. De SECURED leningen zijn voornamelijk bestemd voor beleggers met een defensief risicoprofiel.Welke veiligheidsniveaus bieden de SECURED leningen?

A+
Verzekering

U beschikt over een verzekering toegekend door onze partner Atradius. Indien de lener in gebreke blijft, wordt 100% van uw vordering terugbetaald.

A
Hypotheekgarantie
in 1ste rang

Uw lening wordt gewaarborgd door een hypotheek op een gebouw die voorrang heeft op eventuele andere schuldeisers.

De laatste SECURED dossiers

Buddy Buddy II
Handel/Distributie
Opgehaald bedrag
€ 300.000
Gefinancierd in
3 uren
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
48 maanden
Chalet Rosaël
Vastgoed
Opgehaald bedrag
€ 545.000
Gefinancierd in
4 seconden
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
24 maanden
Rue de la Tour
Vastgoed
Opgehaald bedrag
€ 1.700.000
Gefinancierd in
7 uren
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
24 maanden

Nog vragen over onze SECURED leningen?

Onze partner, de kredietverzekeraar Atradius, verzekert het risico van wanbetaling door de Lener voor 100% van het uitgeleende bedrag. In geval van wanbetaling van de debiteur vergoedt Atradius de Beleggers dus voor 100% van hun uitstaande saldo. De verzekeringspremie wordt uitsluitend door de Lener betaald (geen verzekeringskosten voor de Beleggers).

De verzekering wordt geactiveerd wanneer 2 maandelijkse betalingen onbetaald blijven door de Lener. In dat geval komt het bedrag van de door Atradius verschuldigde vergoeding overeen met het uitstaande saldo van de lening in kapitaal, vermeerderd met de 2 onbetaalde maandelijkse aflossingen (kapitaal en rente). Deze vergoeding wordt betaald binnen 20 dagen na de vastgestelde wanbetaling.

Een hypotheek is een zakelijke zekerheid (d.w.z. op een gebouw) waarmee de schuldeiser die erover beschikt zich kan beschermen tegen het risico dat de Lener de lening niet terugbetaalt. De hypotheek wordt gevestigd bij een akte die door een notaris wordt opgesteld en geregistreerd bij de Bewaring der Hypotheken. Een goed dat met een hypotheek bezwaard is, kan niet worden verkocht zonder het akkoord van de schuldeiser die de hypotheek geniet en die de hypotheek moet opheffen om de verkoop mogelijk te maken.

Als de Lener de lening niet aflost (of de rente niet betaalt), kan de hypotheekhouder een beslagprocedure opstarten die leidt tot de verkoop van het verhypothekeerde goed en wordt hij vergoed met de opbrengst van de verkoop. Indien verschillende schuldeisers een hypotheek hebben op hetzelfde goed, komt er een prioriteitsvolgorde tot stand. Dit wordt rangorde genoemd (een schuldeiser met een hypotheek in rang 1 heeft voorrang op een schuldeiser met een hypotheek in rang 2). Dossiers met risicoklasse A genieten een hypotheek in rang 1. Dossiers met risicoklasse B beschikken over een hypotheek in rang 2.

Ontdek onze andere risicocategorieën en rendementen

A

Secured

U bent hier
B

Balanced

Ontdekken
C

Dynamic

Ontdekken

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid