De SECURED leningen A+ A

  • Rendement van 2,5% tot 4,5% per jaar
  • Verzekering op 100% van uw kapitaal of hypotheekgarantie
  • Voor de defensieve en evenwichtige profielen

Defensief

risicoprofiel

Investeer uw spaargeld met een beperkt risico

Verkiest u veiligheid boven rendement? Dan zijn de SECURED leningen het uitgelezen product voor u.

Dit unieke aanbod op de participatieve financieringsmarkt geeft u de mogelijkheid om uw spaargeld te beleggen tegen bruto rentevoeten tussen 2,5% en 4,5% per jaar terwijl u beschikt over een verzekering op uw kapitaal of hypotheekgaranties.
Indien de lener in gebreke blijft, wordt u vergoed door de kredietverzekeraar of door middel van de uitoefening van de hypotheekgaranties. De SECURED leningen zijn voornamelijk bestemd voor beleggers met een defensief risicoprofiel.Welke veiligheidsniveaus bieden de SECURED leningen?

A+
Verzekering

U beschikt over een verzekering toegekend door onze partner Atradius. Indien de lener in gebreke blijft, wordt 100% van uw vordering terugbetaald.

A
Hypotheekgarantie
in 1ste rang

Uw lening wordt gewaarborgd door een hypotheek op een gebouw die voorrang heeft op eventuele andere schuldeisers.

De laatste SECURED dossiers

HORIZON - Colombieres
Vastgoed
Opgehaald bedrag
€ 900.000
Gefinancierd in
3 dag(en)
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
24 maanden
UNLIMITED INVESTMENTS - Santa Monica
Vastgoed
Opgehaald bedrag
€ 897.100
Gefinancierd in
4 dag(en)
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
24 maanden
ADG - Ville dans la Ville Verviers
Vastgoed
Opgehaald bedrag
€ 560.200
Gefinancierd in
7 seconden
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
24 maanden

Nog vragen over onze SECURED leningen?

Onze partner, de kredietverzekeraar Atradius, verzekert het risico op wanbetaling door de lener voor 100% van het uitgeleende bedrag. Indien de lener in gebreke blijft, vergoedt Atradius 100% van het uitstaande saldo van de beleggers. De verzekeringspremie wordt uitsluitend gedragen door de lener (geen verzekeringskosten voor de belegger).
De verzekering wordt geactiveerd wanneer 3 opeenvolgende maandelijkse aflossingen door de lener onbetaald blijven. Het bedrag van de door Atradius verschuldigde vergoeding komt hierbij overeen met het uitstaande saldo van de lening in kapitaal plus 3 onbetaalde maandelijkse aflossingen (kapitaal en rente). Deze vergoeding wordt binnen de 20 dagen na de vastgestelde wanbetaling uitbetaald.
Een hypotheek is een zakelijke zekerheid (op een gebouw) waarmee de schuldeiser zich kan beschermen tegen het risico op niet-betaling van de lening door de lener. De hypotheek wordt vastgelegd in een authentieke akte die is opgesteld door een notaris en wordt geregistreerd in het Hypotheekregister. Het onroerend goed dat met een hypotheek is bezwaard, mag niet worden verkocht zonder toestemming van de schuldeiser die erover beschikt en die handlichting moet geven om de verkoop te kunnen laten plaatsvinden.
Indien de lener de lening niet terugbetaalt (of de rente niet betaalt), kan de hypothecaire schuldeiser een procedure opstarten voor de inbeslagname van het gebouw waarop de hypotheek berust, wat uitmondt in de verkoop ervan. Hij wordt dan terugbetaald uit de opbrengst van de verkoop. Indien er meerdere schuldeisers een hypotheek hebben op hetzelfde onroerend goed, wordt een rangorde gecreëerd. Er wordt dan gesproken over de rang van de hypotheek (de schuldeiser met een hypotheek in 1ste rang heeft voorrang op een schuldeiser met een hypotheek in 2de rang).

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid