Financiële woordenlijst : Zakelijke zekerheid

Meest gezochte begrippen:

Zakelijke zekerheid

Een zakelijke zekerheid is een roerend of onroerend goed dat door de onderneming als garantie wordt gegeven, bijvoorbeeld een gebouw. Als de lener in gebreke blijft, kan de bank het onroerend goed verkopen tijdens een openbare verkoop en de opbrengst van de transactie innen. Een derde partij kan de bank ook een voorkeursrecht verlenen op de verkoop van het onroerend goed.

Er zijn twee soorten zakelijke zekerheden: de inpandgeving en de hypotheek.

Voorbeeld: de inpandgeving van een zaak heeft betrekking op alle samenstellende elementen van het handelsfonds, dat wil zeggen zowel de immateriële (handelsmerk, naam van de firma, ...) als de materiële (meubilair, ...) elementen. Het is ook gebruikelijk dat goederen worden verpand, net zoals dat trouwens kan gebeuren met vorderingen.

Een hypotheek wordt enkel gebruikt om vastgoedinvesteringen te dekken, bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw. Als de lener in gebreke blijft, kan de bank het gebouw verkopen tijdens een openbare verkoop. Met de opbrengst van de transactie kunnen de schulden van de ondernemer dan vereffend worden.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid