Financiële woordenlijst : Risico op wanbetaling

Meest gezochte begrippen:

Risico op wanbetaling

Deze vorm van risico houdt verband met het optreden van een wanbetaling, wat gekenmerkt wordt door het waarschijnlijke onvermogen van de lener om de betaling van zijn vervaldagen na te komen. Een debiteur blijft in gebreke wanneer een of meer van de volgende gebeurtenissen worden vastgesteld:

  • de lener zal zijn schulden (hoofdsom, rente en commissies) waarschijnlijk niet volledig terugbetalen,
  • er wordt een verlies vastgesteld met betrekking tot een van de faciliteiten van de lener: boeking van een verlies, herstructurering van een schuld die een vermindering of een herschikking van de hoofdsom, rente of commissies met zich meebrengt,
  • de lener heeft een betalingsachterstand van negentig (90) dagen op een van zijn kredieten,
  • de lener is failliet.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid