Convenant

Een convenant is een clausule van een leenovereenkomst (Nota) die bij niet-naleving van de doelstellingen kan leiden tot de vervroegde terugbetaling van de financiering. Bij een bankconvenant in het kader van een transactie met een hefboomwerking zoals een LBO worden door de kredietverstrekker clausules ingevoerd waardoor bepaalde financiële ratio's nageleefd moeten worden. De bedoeling hierbij is om het risico op insolvabiliteit vanwege de Projecteigenaar te verminderen. De bekendste ratio is de verhouding tussen de nettoschuld en het bedrijfsresultaat. Via een convenant kan de kredietverstrekker bijgevolg de vervroegde terugbetaling van de Investering opeisen wanneer de financiële prognoses van de onderneming niet worden nageleefd en de financiële structuur van de Projecteigenaar verslechtert (niet-naleving van ratio's). Bij Look&Fin gaan sommige financieringen ook gepaard met een convenant, zoals de naleving van een maximale schuldenlast (nettoschuld/ebitda).

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid