Liquidatiebonus

De liquidatiebonus is het positieve saldo dat overblijft na de liquidatie van een vennootschap, dat wil zeggen na de verkoop van haar activa, de betaling van haar schulden en de terugbetaling aan haar aandeelhouders. Het is dus het bedrag dat na de vereffening van de vennootschap naar de aandeelhouders terugvloeit.

Het liquidatieoverschot wordt onder de aandeelhouders verdeeld naargelang hun aandeel in de vennootschap. Het kan worden uitgekeerd in de vorm van dividenden of als teruggave van kapitaal. De liquidatiebonus wordt gewoonlijk betaald nadat alle schulden van de onderneming zijn betaald, inclusief belastingschulden en schulden aan schuldeisers.

De liquidatiebonus wordt vaak beschouwd als een uitzonderlijk inkomen voor aandeelhouders, omdat het niet het resultaat is van reguliere bedrijfsactiviteiten, maar van de liquidatie van de onderneming. Daarom is zij in sommige landen vaak onderworpen aan specifieke belastingregels.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid