SWOT-analyse

De SWOT-analyse of -matrix is een bedrijfsstrategietool om de beschikbare opties in een strategisch activiteitengebied te bepalen. Deze analyse heeft tot doel de doelstellingen van het bedrijf of het project te specificeren evenals de interne en externe factoren te identificeren die gunstig en ongunstig zijn voor het bereiken van deze doelstellingen.
De sterke en zwakke punten zijn vaak intern, terwijl de kansen en bedreigingen meestal gefocust zijn op de externe omgeving. De naam is een acroniem voor de vier parameters die via deze techniek worden onderzocht:

  • Strengths (sterke punten): kenmerken van het bedrijf of project die het een voordeel geven ten opzichte van andere bedrijven of projecten.
  • Weaknesses (zwakke punten): kenmerken van het bedrijf of project die het benadelen ten opzichte van andere bedrijven of projecten.
  • Opportunities (kansen): elementen uit de omgeving die het bedrijf of het project in zijn voordeel zou kunnen gebruiken.
  • Threats (bedreigingen): elementen uit de omgeving die problemen kunnen veroorzaken voor het bedrijf of het project.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid