Financiële woordenlijst : PESTEL analyse

Meest gezochte begrippen:

PESTEL analyse

PESTEL (acroniem voor politiek, economisch, sociologisch, technologisch, ecologisch en legal) is een analyse-instrument dat het mogelijk maakt de impact van omgevingsfactoren (macro) op een bedrijf beter te begrijpen. Deze analyse is meer dan een lijst met factoren, het is een echte classificatie waaruit strategische factoren gehaald moeten worden. Hiermee kan het bedrijf anticiperen op en zich indien nodig aanpassen aan een nieuw economische conjunctuur.

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid