PESTEL analyse

PESTEL (acroniem voor politiek, economisch, sociologisch, technologisch, ecologisch en legal) is een analyse-instrument dat het mogelijk maakt de impact van omgevingsfactoren (macro) op een bedrijf beter te begrijpen. Deze analyse is meer dan een lijst met factoren, het is een echte classificatie waaruit strategische factoren gehaald moeten worden. Hiermee kan het bedrijf anticiperen op en zich indien nodig aanpassen aan een nieuwe economische conjunctuur.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid