Solvabiliteit

De solvabiliteit is de maatstaf voor het vermogen van een natuurlijke of rechtspersoon om zijn schulden op de korte, middellange en lange termijn terug te betalen. De insolvabiliteit is het onvermogen om dit te doen.
Solvabiliteit = activa - schulden. Als de uitkomst positief is, is het bedrijf solvabel en kan het zijn schulden nakomen dankzij zijn activa. Als het resultaat negatief is, is het bedrijf failliet.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid