Mezzanineschuld

De mezzanineschuld (of junior schuld) is een achtergestelde schuld die bij een schuldafkoopregeling tussen de seniorschuld en het eigen vermogen wordt geplaatst. Beleggers in mezzanineschulden worden pas terugbetaald na de volledige terugbetaling van alle schijven van de seniorschulden. De mezzanineschuld is daarom een financieringsinstrument dat veel wordt gebruikt bij LBO-financieringsplannen (Leveraged Buy Out). De vergoeding van de mezzanineschuld is hoger dan die van de senior schuld omdat het een groter risico heeft.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid