Kredietlijn

Een kredietlijn is een machtiging die een bank aan een Projecteigenaar geeft om tot een bepaalde limiet en voor een bepaalde periode geld op te nemen. De Projecteigenaar hoeft geen financiering af te sluiten, maar kan op elk moment gedurende een periode van meerdere jaren een deel van het geld opnemen. Deze regeling is vrij gebruikelijk in situaties waarin een bedrijf lonen moet betalen, maar niet altijd over bedrijfsinkomsten beschikt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de bedrijfsinkomsten seizoensgebonden zijn of van maand tot maand variëren. Het gaat om een krediet voor onbepaalde duur of een doorlopende kredietmarge.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid