Kredietlijn

Een kredietlijn is een machtiging die een bank aan een lener geeft om tot een bepaalde limiet en voor een bepaalde periode geld op te nemen. De lener hoeft geen lening af te sluiten, maar kan op elk moment gedurende een periode van meerdere jaren een deel van het geld opnemen. Deze regeling is vrij gebruikelijk in situaties waarin een bedrijf lonen moet betalen, maar niet altijd over bedrijfsinkomsten beschikt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de bedrijfsinkomsten seizoensgebonden zijn of van maand tot maand variëren. Het gaat om een krediet voor onbepaalde duur of een doorlopende kredietmarge.

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid