Financiële woordenlijst : Superachtergestelde effecten met onbepaalde looptijd

Meest gezochte begrippen:

Superachtergestelde effecten met onbepaalde looptijd

De superachtergestelde effecten met onbepaalde looptijd zijn achtergestelde uitgiften zonder vaste looptijd.

Ze zijn een categorie van effecten die door een bedrijf worden uitgegeven en die liggen tussen de traditionele schulden (bankschuld of obligaties) en het eigen vermogen. Het zijn de meest risicovolle schuldbewijzen die men kan bedenken:

- in geval van vereffening worden ze na alle andere schulden terugbetaald (maar vóór het eigen vermogen, aangezien het om schulden gaat);

- ze hebben ofwel een zeer lange looptijd (bijv. 1.000 jaar) ofwel helemaal geen contractuele looptijd;
 
- hun rente ligt vast, maar kan worden opgeschort (met name wanneer de uitgevende instelling geen dividend uitkeert).

Gezien het hoge risico bieden deze effecten een aanzienlijk hoger rendement dan andere schuldbewijzen. 

Voor bedrijven hebben deze effecten het grote voordeel dat ze geen toegang tot het kapitaal geven en dus geen stemrecht bieden. Ze versterken ook de kwaliteit van andere aangegane schulden.  

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid