Soevereine schuld

Een soevereine schuld is een schuld uitgegeven of gewaarborgd door een soevereine emittent, d.w.z. een staat of een centrale bank, maar in geen geval een bedrijf of een particulier. Deze instellingen zijn dan een geldbedrag verschuldigd in de vorm van obligaties die zijn onderschreven bij banken of bij de openbare financiële markt.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid