Junior schuld

Na de traditionele schuld, ook wel bekend als de senior schuld, is de junior schuld (ook wel "achtergestelde schuld" genoemd) het tweede schuldniveau. Deze kan de vorm aannemen van een mezzaninefinanciering of een hoogrenderende obligatielening, die na de senior schuld wordt terugbetaald. Een krediet dat verstrekt wordt via crowdlending wordt door banken beschouwd als een achtergestelde schuld en wordt daarom gelijkgesteld aan quasi-eigen vermogen, mede door het ontbreken van eersterangsgaranties. Dankzij dit quasi-eigen vermogen kan een kmo zijn solvabiliteit bij de banken verbeteren en zal die ook in staat zijn om extra krediet te verkrijgen. 

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid