Lening voor mede-eigenaars

De VME-lening die de belangen van mede-eigenaars en de syndicus verenigt.

 • vanaf 5,25%
 • van € 50.000 tot € 500.000 over 7 jaar
 • beslissing binnen de 15 dagen

Mede-eigenaars : lenen of investeren, ieder kan kiezen !

Overweegt uw mede-eigendom renovatiewerken, maar is het moeilijk om de belangen van elke mede-eigenaar met een verschillende financiële draagkracht op elkaar af te stemmen?
De VME-lening van Look&Fin verenigt de belangen van elke mede-eigenaar en maakt het leven van de syndicus eenvoudiger

.

De stappen om een lening aan te vragen

1

Online aanvraag

3 clicks

100% digitale indiening van leningaanvragen door de syndicus

2

Beslissing lening

15 dagen

Ontvangst van de leningofferte, inclusief rentevoet, kosten en terugbetalingsvoorwaarden

3

Vrijgave van de fondsen

In 1 keer

Beschikbaarstelling van de fondsen na schriftelijke bevestiging dat het besluit van de AV niet is aangevochten en voorlegging van een factuur voor 30% van de totale kosten van de werken
De VME-lening die de belangen van mede-eigenaars en de syndicus verenigt

Voor de mede-eigenaars

 • Heeft u niet de nodige fondsen voor de werken? Financier uw aandeel met een Look&Fin-lening
 • Wilt u investeren in uw mede-eigendom? Investeer bovenop uw aandeel door een lening te verstrekken aan uw mede-eigendom met een verzekerd en vast rendement.
 • Bespaar op bank- en verzekeringskosten
 • Betaal het kapitaal van het lening terug na voltooiing van de werken
De VME-lening die verenigt de belangen van mede-eigenaars en de syndicus

Voor de syndici

 • Vraag eenvoudig en online een lening aan
 • Ontvang een volledig en gedetailleerd leningaanbod om voor te leggen aan de AV
 • Beschik over een enkel leenovereenkomst en een backoffice die de boekhouding van de lening vereenvoudigt
 • Verenig de belangen van elke mede-eigenaar en versnel het besluitvormingsproces
De VME-lening die verenigt de belangen van mede-eigenaars en de syndicus

Nog vragen ?

Een Look&Fin-lening is geen banklening. Het biedt de volgende voordelen:

 • Eenvoudig: de aanvraag wordt online ingediend door de syndicus en het leenaanbod wordt binnen de 15 dagen verzonden.
 • Transparant: het leenaanbod vermeldt alle kosten en terugbetalingsvoorwaarden. De mede-eigenaars kunnen bijgevolg een beslissing vormen over duidelijk omschreven voorwaarden. Is het bedrag van de lening dat de mede-eigenaar aanvraagt gewijzigd? Geen probleem, de oorspronkelijke voorwaarden blijven van toepassing.    
 • Verenigend: de Look&Fin-oplossing stemt de belangen van de mede-eigenaars op elkaar af, zelfs wanneer hun financiële draagkracht verschilt. 
 • Voordeling: geen bank- of verzekeringskosten.

Look&Fin financiert alle soorten werken die door de vereniging van mede-eigenaars (VME) moeten worden uitgevoerd, zoals dakisolatie, gevelrenovatie, plaatsing van hoogrendementsbeglazing of vervanging van de verwarmingsketel. 100% van de kosten van deze werken kunnen worden gefinancierd.

Om in aanmerking te komen voor een Look&Fin-lening moet de vereniging van mede-eigenaars voldoen aan de volgende criteria:

 • Een maatschappelijke zetel hebben in België.

 • Beheerd worden door een professionele of vrijwillige syndicus.  

 • Overwegend residentieel zijn.

 • Een wanbetalingspercentage van de mede-eigenaars hebben van minder dan 5%. Dit betekent dat het aantal mede-eigenaars dat meer dan 180 dagen te laat is met het betalen van hun kosten, niet meer dan 5% van alle mede-eigenaars mag bedragen.

Stel dat een vereniging van mede-eigenaars (VME) werken moet uitvoeren die 200.000 EUR kosten. Sommige mede-eigenaars beschikken over liquide middelen en willen geen lening aangaan, dus financieren zij hun aandeel in de werken uit eigen middelen voor 50.000 EUR. Het resterende bedrag, 150.000 EUR, wordt geleend via Look&Fin, die dit bedrag zal ophalen bij haar beleggerscommunity. De mede-eigenaars die dat wensen, kunnen beslissen om te investeren en krijgen voorrang om het bedrag van hun keuze te lenen aan hun eigen VME. De rente die de VME betaalt, wordt voor 100% uitgekeerd aan de investeerders, wier vastgezette kapitaal ook verzekerd is bij een externe verzekeringsmaatschappij. Het resultaat? De VME wordt gefinancierd tegen goede voorwaarden en alle mede-eigenaars die dat willen, hebben kunnen intekenen op een aantrekkelijke financiële belegging.   

Look&Fin speelt de rol van tussenpersoon tussen de beleggers en de ondernemingen die op haar website worden voorgesteld. 

Het platform analyseert en selecteert de bedrijven, structureert de financieringen, communiceert, stelt een contract op tussen de partijen en volgt de terugbetalingen op. Look&Fin begeleidt op die manier elke Projecteigenaar en elke Belegger op een duurzame manier.

De kosten verbonden aan een Look&Fin-lening zijn:

 • Een rentevoet tussen 5,25% en 6,25% per jaar

 • Een dossierkost vanaf 500 EUR 

 • Maandelijkse beheerskosten van 0,08% 

 

Geen bankkosten, geen kosten voor het openen of beheren van een rekening, geen verzekeringskosten.

100% van de lening wordt beschikbaar gesteld na de schriftelijke bevestiging dat het besluit van de VME niet is aangevochten en na voorlegging van een factuur voor 30% van de totale kosten van de werken.

Ontdek hoeveel uw VME kan lenen in 3 klikken HIER.

Dankzij de oplossing van Look&Fin leent u uw spaargeld aan uw VME en geniet u van de volgende voordelen:

 • Een aantrekkelijk rendement: tussen 5,25% en 6,25% per jaar. 

 • Een veilige investering: uw kapitaal is 100% verzekerd door verzekeringsmaatschappij Atradius (Moody's A1). Komt de VME de aflossingstabel niet na? Dan betaalt Atradius 100% van uw uitstaande kapitaal terug.

Een slimme investering: uw VME kan de nodige werken uitvoeren, waardoor de waarde van uw eigendom stijgt.

Beleggen is 100% gratis voor particulieren. Voor rechtspersonen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.

Look&Fin is een door de FSMA erkend financieringsplatform. Het heeft een financieringsvehikel opgericht, Look&Fin Finance NV, dat de fondsen bij de beleggers ophaalt en ze ter beschikking stelt van de VME. Als belegger wordt uw belegging contractueel vastgelegd in een Note die wordt uitgegeven door Look&Fin Finance NV.

Alle mede-eigenaars zullen een uitnodigingse-mail ontvangen met een voorrangslink waarmee ze het bedrag kunnen selecteren dat ze willen investeren in het renovatieproject van hun VME. 

Elke natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de beleggerscommunity van Look&Fin kan investeren in de VME naast de mede-eigenaars die erin investeren.

Het is beter om uw eigen kapitaal te gebruiken om uw aandeel in de werken zelf te financieren en eventueel extra kapitaal te investeren door geld uit te lenen aan uw VME. 

Voor natuurlijke personen zal Look&Fin 30% roerende voorheffing inhouden op de betaalde rente. Voor rechtspersonen wordt er geen roerende voorheffing ingehouden, maar is de betaalde rente wel onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Het aan de VME geleende kapitaal is voor 100% verzekerd door de verzekeringsmaatschappij Atradius (Moody's A1). Komt de VME zijn terugbetalingsschema niet na? Dan zal de verzekeringsmaatschappij 100% van het uitstaande kapitaal terugbetalen aan de betrokken investeerders.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid