Optimalisatie voor managementvennootschappen

Investeer uw slapend geld in crowdlending en
verhoog uw bedrijfsleiderbezoldiging

  • +6% rendement op uw kasreserve
  • portefeuille met veilige beleggingen
  • vanaf € 20.000

Leen aan kmo's en laat uw geld renderen

Op maat

Onze Premium-service helpt u bij het bepalen van uw persoonlijk risicoprofiel

 

Automatisch

Wij stellen uw beleggingsportfolio automatisch samen op basis van uw criteria

 

Boekhoudkundige rapportering

Je hebt op elk moment toegang tot je boekhoudkundige rapportering en je kan deze met 1 klik delen met je boekhouder

 

Maximaliseer uw bedrijfsleiderbezoldiging

Wanneer u uw geld belegt bij Look&Fin, laat u uw liquidatiereserve meer opbrengen alvorens het vrij te maken en verhoogt u uw nettobezoldiging met meer dan 21,5%

Avec réserve de liquidation
(VVPR ter)
Avec réserve de liquidation &

Winst voor belasting € 100 000 € 100 000
Toe te rekenen winst na vennootschapsbelasting (20%) € 80 000 € 80 000
Roerende voorheffing op dividenden - -
Afzonderlijke bijdrage (voorheffing 10%) € -7 273 € -7 273
Liquidatiereserve € 72 727 € 72 727
Roerende voorheffing op dividenden (na 5 jaar) - 3 636 € - 3 636 €
Totaal geïnvesteerd bedrag bij L&F (op 5 jaar) - € 72 727
Beoogd jaarlijks brutorendement - IRR - 6 %
Brutorente gegenereerd over 5 jaar - € 21 818
Vennootschapsbelasting op de gegenereerde rente (20%) - € -4 364
Roerende voorheffing op de gegenereerde rente (15%) - € -2 618
Particuliere betaling na 5 jaar € 69 091 € 83 927
Ratio (Privé/Brutowinst) 69,1 % 83,9 %

Nog vragen?

Alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid kunnen via crowdlending investeringen doen (NV, BV, CV, VOF, CommV). U hoeft de statuten van de vennootschap niet te wijzigen om dit soort beleggingen uit te voeren (controleer echter of het maatschappelijk doel de vennootschap toestaat te beleggen en investeringen te doen, wat meestal het geval is).
Ja, beleggingen via crowdlending kunnen de bezoldiging van een bedrijfsleider optimaliseren door de liquidatiereserve te laten groeien tijdens de periode waarin het geïmmobiliseerd wordt (min. 5 jaar). Zo kan de zaakvoerder zijn nettobezoldiging met 21,5% verhogen.
Nee. Elke onderneming met slapende liquide middelen op haar rekeningen kan ze laten groeien via Look&Fin.
Nee. De investering in crowdlending wordt op de balans van de vennootschap geboekt als een vordering en heeft dus geen invloed op de berekening van haar belastingtarief, in tegenstelling tot traditionele investeringen die het recht op het verlaagde tarief verliezen wanneer zij 50% van het eigen vermogen (d.w.z. het gestorte kapitaal plus de belaste reserves en de geboekte meerwaarde) overschrijden.
Het minimumbedrag dat uw onderneming via Look&Fin moet investeren is 20.000 euro. Dit bedrag zal gespreid worden over verschillende afzonderlijke beleggingen naarmate de mogelijkheden zich voordoen. U wordt verzocht om het bedrag van elke lening van de bankrekening van de onderneming te betalen. De looptijd van elke investering varieert van 1 tot 5 jaar.
De diversificatie hangt af van het profiel dat u kiest:
  • Secured: 10 leningen A+ (100% kapitaalverzekering) en A (hypotheekgarantie in rang 1). Beoogd jaarlijks rendement van 5,25% tot 8% /jaar.
  • Balanced/Dynamic: 20 leningen verdeeld over de risicoklassen B (hypotheekgarantie in rang 2), C+ en C. Beoogd jaarlijks rendement van 8,0% tot 11,0% /jaar.
De rente die wordt gegenereerd door beleggingen via crowdlending is onderworpen aan de vennootschapsbelasting.
Alle informatie over de beleggingen en transacties op het Look&Fin-platform is toegankelijk in de persoonlijke online ruimte van de belegger. Het volstaat ze te downloaden en ze naar de boekhouder van de onderneming te sturen zodat hij deze informatie in de boekhouding van de onderneming kan invoeren.
De teams van Look&Fin starten een invorderingsprocedure om het verschuldigde bedrag terug te vorderen via de activering van de kredietverzekering of de toegekende zekerheden. Indien deze procedure resulteert in een oninbaar verlies, worden de documenten die de Lener in staat stellen een waardevermindering op de betrokken schuld te boeken, waardoor zijn belastbare grondslag dienovereenkomstig wordt verminderd, overgemaakt.

Praat rechtstreeks met een bedrijfsinvesteringsadviseur

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid