De DYNAMIC leningen C+ C

  • Rendement van 9,5% tot 11% per jaar
  • Zekerheden toegekend door de lener
  • Voor de dynamische profielen

Dynamisch

risicoprofiel

Investeer uw spaargeld met een dynamisch rendement

Bent u op zoek naar een belegging met een hoog rendement? Met onze DYNAMIC leningen kunt u uw spaargeld beleggen tegen bruto rentevoeten tussen 9,5% en 11% per jaar.

Met de DYNAMIC C+ leningen geniet u van een pandrecht op de vorderingen of op het handelsfonds van de lener.

De DYNAMIC C leningen zorgen er op hun beurt voor dat u verschillende schuldenaars heeft die zich ertoe verbinden u terug te betalen via hun borgstelling of hun medeschuldenaarschap.

Deze leningen zijn gericht op investeerders met een dynamisch risicoprofiel.Wat zijn de voordelen van de DYNAMIC leningen?

9,5% tot 11% per jaar

Hoog rendement


Het rendement van de DYNAMIC leningen ligt tussen 9,5% en 11% in functie van de toegekende zekerheden en de looptijd van de lening.

Zorgvuldige selectie


Slechts 8 op 1000 kmo's worden geselecteerd na een streng selectieproces. Onze scoringstools analyseren ongeveer 200 controlepunten.

Vastgoedinvesteringen


Met de DYNAMIC leningen kunt u op een gediversifieerde manier en met korte looptijden in de vastgoedsector investeren.

Welke veiligheidsniveaus bieden uw DYNAMIC leningen?

C+
Pandrecht

Uw lening omvat een zekerheid in de vorm van een pandrecht op de vorderingen en/of het handelsfonds van de lener.

C
Borgstelling / medeschuldenaarschap

U leent aan één lener, maar u heeft meerdere schuldenaars die zich ertoe verbinden u terug te betalen. Het gaat om medeschuldenaren of borgstellers van uw lening.

De laatste DYNAMIC dossiers

ROYALE UNION SAINT-GILLOISE
Cultuur / Toerisme
Opgehaald bedrag
€ 2.394.045
Gefinancierd in
1 uur
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
3 maanden
Gilles Trignat Résidences - Ligne corporate
Vastgoed
Opgehaald bedrag
€ 952.000
Gefinancierd in
3 dagen
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
36 maanden
ADD HOME 2
Renovaties/Bouw
Opgehaald bedrag
€ 60.000
Gefinancierd in
2 seconden
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
48 maanden

Nog vragen over onze DYNAMIC leningen?

Een pandrecht is een zakelijk zekerheidsrecht, d.w.z. een waarborg op een roerend goed (vorderingen, handelszaak, aandelen) waarmee de houder zich kan beschermen tegen het risico van niet-terugbetaling van de lening door de Lener. De lening kan dus gepaard gaan met een pandrecht op de huidige en toekomstige vorderingen van de Lener (de bedragen die zijn eigen debiteuren hem verschuldigd zijn) en/of op zijn handelszaak. In geval van een pand op de handelszaak wordt het pandrecht geregistreerd bij de FOD Financiën. Indien meerdere schuldeisers een pandrecht op dezelfde onderneming hebben, ontstaat een prioriteitsvolgorde, de zogenaamde rangorde (de schuldeiser met de eerste rang heeft voorrang op de schuldeiser met de tweede rang).
Het pandrecht op de vorderingen of de handelszaak is bijzonder interessant in het kader van een insolventieprocedure die door de Lener wordt ingeleid (gerechtelijke reorganisatie, faillissement). Het geeft de Belegger die erover beschikt, voorrang op andere schuldeisers.
Een borgstelling en medeschuldenaarschap zijn verbintenissen van een derde om de verschuldigde bedragen uit hoofde van een door de Lener aangegane lening volledig terug te betalen. De Belegger heeft met andere woorden verschillende debiteuren (de Lener en de borgen of medeschuldenaars). Deze laatsten kunnen een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn.
In geval van wanbetaling door de Lener zal Look&Fin de terugbetaling van de lening vragen aan de borgen of medeschuldenaars. Indien deze laatsten hun verplichtingen niet vrijwillig nakomen, zal Look&Fin tegen hen een incassoprocedure opstarten op dezelfde wijze als tegen de Lener.

Ontdek onze andere risicocategorieën en rendementen

A

Secured

Ontdekken
B

Balanced

Ontdekken
C

Dynamic

U bent hier

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid