De DYNAMIC leningen C+ C

  • Rendement van 7% tot 10% per jaar
  • Zekerheden toegekend door de lener
  • Voor de dynamische profielen

Dynamisch

risicoprofiel

Investeer uw spaargeld met een dynamisch rendement

Bent u op zoek naar een belegging met een hoog rendement? Met onze DYNAMIC leningen kunt u uw spaargeld beleggen tegen bruto rentevoeten tussen 7% en 10% per jaar.

Met de DYNAMIC C+ leningen geniet u van een pandrecht op de vorderingen of op het handelsfonds van de lener.

De DYNAMIC C leningen zorgen er op hun beurt voor dat u verschillende schuldenaars heeft die zich ertoe verbinden u terug te betalen via hun borgstelling of hun medeschuldenaarschap.

Deze leningen zijn gericht op investeerders met een dynamisch risicoprofiel.Wat zijn de voordelen van de DYNAMIC leningen?

7% tot 10% per jaar

Hoog rendement


Het rendement van de DYNAMIC leningen ligt tussen 7% en 10% in functie van de toegekende zekerheden en de looptijd van de lening.

Zorgvuldige selectie


Slechts 8 op 1000 kmo's worden geselecteerd na een streng selectieproces. Onze scoringstools analyseren ongeveer 200 controlepunten.

Vastgoedinvesteringen


Met de DYNAMIC leningen kunt u op een gediversifieerde manier en met korte looptijden in de vastgoedsector investeren.

Welke veiligheidsniveaus bieden uw DYNAMIC leningen?

C+
Pandrecht

Uw lening omvat een zekerheid in de vorm van een pandrecht op de vorderingen en/of het handelsfonds van de lener.

C
Borgstelling / medeschuldenaarschap

U leent aan één lener, maar u heeft meerdere schuldenaars die zich ertoe verbinden u terug te betalen. Het gaat om medeschuldenaren of borgstellers van uw lening.

De laatste DYNAMIC dossiers

ATMA - Les Bois Noirs
Vastgoed
Opgehaald bedrag
€ 140.000
Gefinancierd in
4 seconden
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
24 maanden
Foncière des Demoiselles - Rue de la Belle Feuille
Vastgoed
Opgehaald bedrag
€ 300.000
Gefinancierd in
6 seconden
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
36 maanden
Colombus - Rue Cardinet
Vastgoed
Opgehaald bedrag
€ 700.000
Gefinancierd in
6 dag(en)
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
36 maanden

Nog vragen over onze DYNAMIC leningen?

Een pandrecht is een zekerheidsrecht op roerend goed (vorderingen, handelsfonds, aandelen) waarmee de persoon die erover beschikt zich kan indekken tegen het risico op niet-terugbetaling van de lening door de lener. Uw lening kan daarom gepaard gaan met een pandrecht op de huidige en toekomstige vorderingen van de lener (de bedragen die zijn eigen schuldenaars hem verschuldigd zijn) en/of op zijn handelsfonds. In het geval van een pandrecht op het handelsfonds wordt dit ingeschreven in het pandregister bij de FOD Financiën. Indien meerdere schuldeisers een pandrecht hebben op hetzelfde handelsfonds, wordt er een rangorde gecreëerd, aangeduid als een rang (de schuldeiser die beschikt over de 1ste rang heeft voorrang op de schuldeiser die beschikt over de 2de rang).
Het pandrecht op vorderingen of het handelsfonds is vooral interessant in het kader van een door de lener ingeleide insolventieprocedure (gerechtelijke reorganisatie, faillissement). Het zorgt ervoor dat de beleggers die erover beschikken voorrang genieten op andere schuldeisers.
De borgstelling en het medeschuldenaarschap zijn verbintenissen van een derde partij om de verschuldigde bedragen in het kader van een door de lener aangegane lening volledig te betalen. De belegger beschikt bijgevolg over meerdere schuldenaars (de lener en de borgstellers of medeschuldenaars). Deze laatsten kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.
Als de lener in gebreke blijft, zal Look&Fin de terugbetaling van de lening opeisen bij de borgstellers of medeschuldenaars. Indien de borgstellers of medeschuldenaars niet vrijwillig aan hun verplichtingen voldoen, zal Look&Fin zowel tegen hen als tegen de lener een invorderingsprocedure starten.

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid