De BALANCED leningen B+ B

  • Rendement van 8% tot 9,5% per jaar
  • Overheidswaarborg op 30% van uw kapitaal of hypotheekgarantie
  • Voor de evenwichtige profielen

Evenwichtig

risicoprofiel

Boost uw spaargeld terwijl u beschikt over een overheidswaarborg of een hypotheekgarantie

Bent u op zoek naar de beste balans tussen rendement en risicobeheersing? Dan voldoen de BALANCED leningen aan uw beleggingsbehoeften.

De BALANCED B+ leningen zijn bestemd voor natuurlijke personen die in België gedomicilieerd zijn en die hun spaargeld willen uitlenen aan kmo's terwijl ze een overheidsgarantie genieten op 30% van hun kapitaal. Het rendement op deze leningen bestaat uit de door de lener betaalde rente, aangevuld met een belastingkrediet.

De BALANCED B leningen worden gedekt door een hypotheekgarantie in tweede rang.

Het totale rendement op BALANCED leningen varieert tussen 8% en 9,5% per jaar en is vooral gericht op beleggers met een evenwichtig risicoprofiel.Welke veiligheidsniveaus bieden de SECURED leningen?

B+
Overheidswaarborg

U beschikt over een overheidswaarborg. In geval van wanbetaling door de lener wordt uw vordering voor 30% vergoed.

B
Hypotheekgarantie
in 2de rang

Uw lening wordt gewaarborgd door een hypotheek in 2de rang op een gebouw.

Kenmerken van de leningen met overheidsgarantie B+ bij Look&Fin

VLAANDEREN
BRUSSEL
WALLONIËDuur van de leningen 5 jaar 5 jaar 4 jaar
Maximum totaalbedrag van uw leningen € 75.000 € 75.000 € 125.000
Gewestelijke garantie in geval van wanbetaling door de lener
(in de vorm van een belastingkrediet )
30% 30% 30%
Terugbetalingsmodaliteit aflossing of bullet aflossing of bullet aflossing of bullet
Jaarlijkse IRR*
(gedeeltelijk in de vorm van een belastingkrediet )
7,5% tot 8,5% per jaar 8% tot 9% per jaar 8% tot 9% per jaar

De laatste BALANCED dossiers

Boelens Peter Elektrotechniek
Handel/Distributie
Opgehaald bedrag
€ 165.290
Gefinancierd in
4 seconden
Equivalente jaarlijkse bruto rentevoet
met belastingkrediet
Looptijd
60 maanden
Belgobon
Restaurant
Opgehaald bedrag
€ 100.000
Gefinancierd in
23 uren
Equivalente jaarlijkse bruto rentevoet
met belastingkrediet
Looptijd
60 maanden
FROST KOELTECHNIEK
Handel/Distributie
Opgehaald bedrag
€ 198.000
Gefinancierd in
2 dagen
Equivalente jaarlijkse bruto rentevoet
met belastingkrediet
Looptijd
60 maanden

Nog vragen over onze BALANCED leningen?

Het totale rendement van een B+ lening (met overheidsgarantie) bestaat uit:
  • een rente die schommelt tussen 2,625% en 5,250% per jaar en die maandelijks of driemaandelijks wordt betaald (afhankelijk van het gewest waarin de Lener gevestigd is),
  • een belastingkrediet tussen 2,5% en 4% per jaar dat jaarlijks moet worden betaald (afhankelijk van het gewest waarin de Lener gevestigd is).
Om van het belastingkrediet te kunnen genieten, moet de Belegger de lening in zijn belastingaangifte opgeven. Alle documenten met betrekking tot deze leningen zijn te allen tijde beschikbaar in de rubriek belastingen van de online portefeuille van de Belegger.
In geval van wanbetaling door de Lener geniet de Belegger een eenmalig belastingkrediet van 30% op zijn uitstaande kapitaal.
Een belastingkrediet is een belastingvermindering. Als de door de begunstigde verschuldigde belasting niet voldoende is, wordt het belastingkrediet door de belastingdienst uitbetaald.
Het bedrag van het belastingvoordeel wordt berekend door het wettelijk voorziene belastingkrediet (2,5% tot 4% per jaar afhankelijk van het gewest waar de Belegger gevestigd is) toe te passen op het gemiddelde uitstaande saldo op 1 januari en 31 december.
Voorbeeld: een Belegger leent op 1 januari 2021 50.000 EUR met maandelijkse aflossingen en geniet een belastingkrediet van 4%. Op 31 december 2021 is er een uitstaand saldo van 30.000 EUR. Zijn belastingkrediet in 2021 bedraagt 1.600 EUR (50.000 EUR + 30.000 EUR = 80.000 EUR /2= 40.000 EUR waarop het tarief van 4% wordt toegepast = 1.600 EUR). In het aanslagjaar 2021 geniet de Belegger bijgevolg een belastingvermindering van 1.600 EUR.
Look&Fin verzorgt alle administratieve procedures bij de gewesten van het land voor de registratie van de leningen.
De Belegger moet echter de bedragen van de belastingkredieten aangeven in zijn belastingaangifte. Alle informatie die in de belastingaangifte van de Belegger moet worden opgenomen, vindt u in de rubriek Belastingen van uw online portefeuille.

Ontdek onze andere risicocategorieën en rendementen

A

Secured

Ontdekken
B

Balanced

U bent hier
C

Dynamic

Ontdekken

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid