De BALANCED leningen B+ B

  • Rendement van 4,5% tot 7% per jaar
  • Overheidswaarborg op 30% van uw kapitaal of hypotheekgarantie
  • Voor de evenwichtige profielen

Evenwichtig

risicoprofiel

Boost uw spaargeld terwijl u beschikt over een overheidswaarborg of een hypotheekgarantie

Bent u op zoek naar de beste balans tussen rendement en risicobeheersing? Dan voldoen de BALANCED leningen aan uw beleggingsbehoeften.

De BALANCED B+ leningen zijn bestemd voor natuurlijke personen die in België gedomicilieerd zijn en die hun spaargeld willen uitlenen aan kmo's terwijl ze een overheidsgarantie genieten op 30% van hun kapitaal. Het rendement op deze leningen bestaat uit de door de lener betaalde rente, aangevuld met een belastingkrediet.

De BALANCED B leningen worden gedekt door een hypotheekgarantie in tweede rang.

Het totale rendement op BALANCED leningen varieert tussen 4,5% en 7% per jaar en is vooral gericht op beleggers met een evenwichtig risicoprofiel.Welke veiligheidsniveaus bieden de SECURED leningen?

B+
Overheidswaarborg

U beschikt over een overheidswaarborg. In geval van wanbetaling door de lener wordt uw vordering voor 30% vergoed.

B
Hypotheekgarantie
in 2de rang

Uw lening wordt gewaarborgd door een hypotheek in 2de rang op een gebouw.

Kenmerken van de leningen met overheidsgarantie B+ bij Look&Fin

VLAANDEREN
BRUSSEL
WALLONIËDuur van de leningen 5 jaar 5 jaar 4 jaar
Maximum totaalbedrag van uw leningen € 75.000 € 75.000 € 125.000
Gewestelijke garantie in geval van wanbetaling door de lener
(in de vorm van een belastingkrediet )
30% 30% 30%
Terugbetalingsmodaliteit aflossing of bullet aflossing of bullet aflossing of bullet
Jaarlijkse IRR*
(gedeeltelijk in de vorm van een belastingkrediet )
3,5% tot 4,25% per jaar 4% tot 6% per jaar 4% tot 6% per jaar

De laatste BALANCED dossiers

DA CAR SA
B2C Diensten
Opgehaald bedrag
€ 300.000
Gefinancierd in
3 dagen
Equivalente jaarlijkse bruto rentevoet
met belastingkrediet
Looptijd
60 maanden
IDEMASPORT
Handel/Distributie
Opgehaald bedrag
€ 85.000
Gefinancierd in
10 seconden
Equivalente jaarlijkse bruto rentevoet
met belastingkrediet
Looptijd
48 maanden
Reuse Trading NV IV
Handel/Distributie
Opgehaald bedrag
€ 134.870
Gefinancierd in
4 seconden
Equivalente jaarlijkse bruto rentevoet
met belastingkrediet
Looptijd
60 maanden

Nog vragen over onze BALANCED leningen?

Het totale rendement op een B+ lening met overheidswaarborg bestaat uit:
  • een rente die schommelt tussen 0,75% en 1,50% per jaar en die maandelijks (of driemaandelijks voor Wallonië) wordt betaald;
  • een belastingkrediet van 2,5% tot 4% per jaar, dat jaarlijks zal worden betaald (afhankelijk van het gewest waarin de belegger gedomicilieerd is).
Indien de lener in gebreke blijft, geniet de belegger van een eenmalig belastingkrediet van 30% van zijn uitstaande kapitaal (afhankelijk van het gewest waarin de belegger gedomicilieerd is).
Een belastingkrediet is een belastingverlaging. Indien de door de begunstigde verschuldigde belastingen niet toereikend zijn, wordt het belastingkrediet door de belastingdienst aan hem uitbetaald.
Het bedrag van het belastingvoordeel wordt berekend door de toepassing van het bij wet bepaalde belastingkrediet (2,5% tot 4% per jaar, afhankelijk van het gewest waarin de belegger gedomicilieerd is) op het gemiddelde van het uitstaande saldo op 1 januari en 31 december.

Voorbeeld: een belegger leent 50.000 EUR uit op 1 januari 2021 met een maandelijkse aflossing en geniet een belastingkrediet van 4%. Op 31 december 2021 is er een uitstaand saldo van 30.000 EUR. Zijn belastingkrediet in 2021 bedraagt 1.600 EUR (50.000 EUR + 30.000 EUR = 80.000 EUR/2= 40.000 EUR waarop de rentevoet van 4% wordt toegepast = 1.600 EUR). Hij zal in 2021 m.a.w. recht hebben op een belastingvermindering van 1.600 EUR.
Geen. Look&Fin verzorgt alle administratieve procedures en informeert de belegger jaarlijks over de bedragen van de belastingkredieten die hij geniet, zodat hij ze kan vermelden op zijn belastingaangifte.
Een hypotheek is een zakelijke zekerheid (op een gebouw) waarmee de schuldeiser zich kan beschermen tegen het risico op niet-betaling van de lening door de lener. De hypotheek wordt vastgelegd in een authentieke akte die is opgesteld door een notaris en wordt geregistreerd in het Hypotheekregister. Het onroerend goed dat met een hypotheek is bezwaard, mag niet worden verkocht zonder toestemming van de schuldeiser die erover beschikt en die handlichting moet geven om de verkoop te kunnen laten plaatsvinden.
Indien de lener de lening niet terugbetaalt (of de rente niet betaalt), kan de hypothecaire schuldeiser een procedure opstarten voor de inbeslagname van het gebouw waarop de hypotheek berust, wat uitmondt in de verkoop ervan. Hij wordt dan terugbetaald uit de opbrengst van de verkoop. Indien er meerdere schuldeisers een hypotheek hebben op hetzelfde onroerend goed, wordt een rangorde gecreëerd. Er wordt dan gesproken over de rang van de hypotheek (de schuldeiser met een hypotheek in 1ste rang heeft voorrang op een schuldeiser met een hypotheek in 2de rang).

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid