Financiering van de behoefte aan werkkapitaal

Het snelste platform voor de financiering van uw BWK

273.99k €

gemiddeld geleend bedrag

32 minuten

gemiddelde financieringsduur

36.46M €

gefinancierd

Het werkkapitaal is de liquiditeit waarover een bedrijf beschikt om zijn operationele behoeften op de korte termijn te financieren. Zowel bij zijn oprichting als in de loop van zijn ontwikkeling zal een bedrijf meermaals geconfronteerd worden met de behoefte om zijn exploitatiecyclus te financieren. Het kan ook gebeuren dat het over onvoldoende liquide middelen beschikt om zijn dagelijkse operationele kosten te dekken. Het bedrijf moet dan een financiering vinden om dit (tijdelijke) gebrek aan liquiditeit te dekken.

Per definitie is de behoefte aan werkkapitaal het bedrag dat een onderneming moet financieren om de behoefte te dekken die voortvloeit uit de kasstroomverschillen tussen de uitgaven (betalingen) en inningen (inkomsten). 

Waarom uw BWK financieren?

Een krediet waarmee de behoefte aan werkkapitaal (BWK) gefinancierd wordt, is een lening die bedoeld is voor de financiering van de dagelijkse activiteiten van een bedrijf. Dit soort lening wordt niet gebruikt om activa aan te kopen of om op de lange termijn te beleggen, maar om handelsvorderingen, lonen, een stijging van voorraden, enz. te dekken.

Bedrijven die te maken hebben met een seizoensgebonden verkoop of relatief lange betalingstermijnen van klanten rekenen in het bijzonder op dit soort lening om hen te helpen periodes op te vangen waarin de handelsactiviteiten vertragen. Bovendien hebben veel bedrijven doorheen het jaar geen terugkerende of voorspelbare inkomsten. De verkoopcycli van bedrijven die goederen en producten produceren, stemmen bijvoorbeeld overeen met de behoeften van de detailhandelaars met over het algemeen een piek aan het einde van het jaar en langzamere periodes in de zomer. Fabrikanten (of leveranciers) met dit zo’n seizoensgebonden activiteit hebben vaak een kredietlijn nodig om hun BWK te financieren om de lonen en andere bedrijfskosten tijdens de tragere periodes op te vangen. De lening wordt meestal terugbetaald op het ogenblik waarop het hoogseizoen aanvangt en het bedrijf dus geen financiering meer nodig heeft voor zijn werking. Daarom is de looptijd van dit soort lening over het algemeen korter (gemiddeld 36 maanden), aangezien het krediet afgestemd is op een volledige verkoopcyclus. 

Een van de belangrijkste problemen met betrekking tot dit soort financieringsbehoefte is het gebrek aan beschikbare garanties, die vaak gebruikt worden voor andere lopende kredieten op de langere termijn. Dit is de reden waarom de BWK maar zelden wordt gefinancierd via een banklening. Bovendien vereist dit soort behoefte een hoge reactiviteit om het kastekort snel op te vangen en te voorkomen dat het bedrijf in moeilijkheden komt. 

Hoe een BWK financieren?

De rekening-courant van een vennoot kan een snelle en zeer eenvoudige oplossing bieden om de BWK te financieren. Het gaat om een voorschot in contanten, een zogenaamde inbreng van een rekening-courant, uitgevoerd door een of meerdere vennoten van een bedrijf. In ruil daarvoor kunnen de ter beschikking gestelde bedragen wel aanleiding geven tot de betaling van rente aan de vennoten.

Via factoring kan het bedrijf snel over het geld van zijn facturen of handelsvorderingen beschikken zonder de vervaldatum te moeten afwachten. Het is de factormaatschappij (de factor) waaraan het bedrijf zijn facturen en vorderingen overdraagt die de betalingen voorschiet. De factor neemt de plaats van het bedrijf over voor alle taken in verband met de regeling van facturen en vorderingen: opvolging, herinneringen, invorderingen of zelfs het risico van niet-betaling. Over het algemeen schiet de factoringmaatschappij relatief snel en gemiddeld 90% van het totale bedrag van de facturen en vorderingen voor.

Een andere methode om de BWK te financieren is het seizoensgebonden krediet. Dit is een speciaal soort kortetermijnkrediet dat bedoeld is voor bedrijven waarvan de activiteiten seizoensgebonden zijn. Op deze manier hebben de bedrijven de mogelijkheid om vooraf hun behoefte aan kasmiddelen te lenen om hun activiteitsperiode te dekken. De terugbetaling van het krediet gebeurt naargelang de verkoop vordert tijdens de periode met een hoge activiteit. 

Daarnaast kunnen banken ook een straight-loan (d.w.z. een kredietlijn) toekennen om de behoefte aan werkkapitaal te financieren. Het belangrijkste voordeel van deze financieringsmethode is dat deze geen afbetaling van kapitaal inhoudt. Anderzijds worden deze financieringen verleend voor periodes van maximaal 12 maanden en kan hun niet-verlenging de cashflow en de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. Crowdlending is een financieringsoplossing die is aangepast aan de behoefte aan werkkapitaal. Leningen die via Look&Fin gestructureerd worden, bieden namelijk 3 grote voordelen: 

  • Er moeten geen garanties geboden worden, waardoor er verder gegaan kan worden dan het bankkrediet dat aangegaan kan worden, terwijl de garanties van het bedrijf behouden worden. Aangezien deze garanties de “fuel” vormen voor een bankfinanciering, heeft een lening die via crowdlending verkregen wordt geen impact op het leenvermogen van het bedrijf. 

  • Voor een structurele BWK vormt crowdlending een goed alternatief voor de onzekerheid over de vernieuwing van een straight loan. 

  • De flexibiliteit van het product met looptijden die afgestemd kunnen worden op de behoeften en de seizoensgebondenheid van de activiteit. Er kan bijvoorbeeld een aflossingsvrije periode opgenomen worden in de structurering van de financiering of de financiering kan gestructureerd worden onder de vorm van een niet-aflosbaar seizoensgebonden krediet. 

Wenst u uw behoefte aan werkkapitaal te financieren? Test hier of u in aanmerking komt in 3 klikken.

 

Onze leningen voor werkkapitaalbehoeften

Boelens Peter Elektrotechniek
Handel/Distributie
Opgehaald bedrag
€ 165.290
Gefinancierd in
4 seconden
Equivalente jaarlijkse bruto rentevoet
met belastingkrediet
Looptijd
60 maanden
Belgobon
Restaurant
Opgehaald bedrag
€ 100.000
Gefinancierd in
23 uren
Equivalente jaarlijkse bruto rentevoet
met belastingkrediet
Looptijd
60 maanden
BELGIAN CYCLING FACTORY
Handel/Distributie
Opgehaald bedrag
€ 294.170
Gefinancierd in
45 minuten
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
48 maanden
BELGIAN CYCLING FACTORY
Handel/Distributie
Opgehaald bedrag
€ 299.490
Gefinancierd in
9 dagen
Equivalente jaarlijkse bruto rentevoet
met belastingkrediet
Looptijd
60 maanden
I.T.M. Sales and Services
Handel/Distributie
Opgehaald bedrag
€ 83.220
Gefinancierd in
3 minuten
Equivalente jaarlijkse bruto rentevoet
met belastingkrediet
Looptijd
60 maanden
NATURE SNACKS II
Handel/Distributie
Opgehaald bedrag
€ 150.000
Gefinancierd in
31 seconden
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
48 maanden

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid