Reuse Trading NV II

Handel/Distributie

€ 250.000 gefinancierd
van € 250.000
Opgehaald bedrag
€ 250.000
Gefinancierd in
9 seconden

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

resterende terugbetalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

De Belgische vennootschap REUSE TRADING NV werd opgericht in 2015 en is actief in de handel in halffabricaten (glycerine, palmolie, enz.). Ze bevoorraadt zich bij leveranciers over de hele wereld om de producten door te verkopen aan professionele klanten op het Afrikaanse continent. De onderneming boekte in 2018 een omzet van € 40,2 miljoen, wat een stijging is van 64% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. REUSE TRADING NV heeft in september 2018 al een lening gestructureerd via Look&Fin voor een bedrag van € 300.000 om zijn behoefte aan werkkapitaal te financieren. Deze eerste lening, die terugbetaald wordt tegen 3,5% bruto per jaar over een periode van 36 maanden, is verzekerd door Atradius. Het bedrijf wenste nu € 250.000 te lenen om zijn groei te financieren.

Context

De Belgische vennootschap REUSE TRADING NV werd opgericht in 2015 en is actief in de handel in halffabricaten (glycerine, palmolie, enz.). Ze bevoorraadt zich bij leveranciers over de hele wereld om de producten door te verkopen aan professionele klanten op het Afrikaanse continent. REUSE TRADING NV is voor 40% in handen van 2 operationele managers en voor 60% in handen van de Belgische onderneming REUSE NV. Deze laatste houdt zich sinds 1959 bezig met logistiek en de organisatie van goederentransport voor rekening van derden. De huidige bedrijfsleider van REUSE NV, Tomas Steppe, kan bogen op bijna 10 jaar beroepservaring in Afrika (Burundi, Tanzania), met functies als Logistic Manager en General Manager bij SDV Transami (dat tot de Franse groep Bollore Africa Logistics (BAL) behoort). Hij heeft eveneens gewerkt bij Manuchar NV, een handelsonderneming met meer dan 2.000 werknemers verspreid over de hele wereld. Dankzij de combinatie van zijn kennis over de Afrikaanse markt en de handelsactiviteiten heeft hij de handelsactiviteiten binnen REUSE NV (vanaf 2013) geleidelijk aan kunnen ontwikkelen. Sinds 2015 zijn deze activiteiten ondergebracht in een afzonderlijke juridische structuur, REUSE TRADING NV.

REUSE TRADING NV heeft te maken met een behoefte aan bedrijfskapitaal als gevolg van haar groei (+50% per jaar) en haar activiteiten; de gemiddelde betalingsperiode van de leveranciers bedraagt 15 dagen en de gemiddelde betalingsperiode voor klanten was 95 dagen in de afgelopen 2 boekjaren. Aangezien de lokale rentetarieven om en bij de 10% bedragen, biedt REUSE TRADING NV haar klanten voordelige betalingsvoorwaarden aan om hen te kunnen binden. REUSE TRADING NV beschikt over de volgende financieringsmiddelen om haar behoefte aan werkkapitaal te financieren:

 1. Een enveloppe aan kredietlijnen verstrekt door de banken BNP Paribas, KBC en Belfius voor een totaalbedrag van € 11,7 miljoen.
 2. Een lening van Look&Fin van € 300.000 die in september 2018 vrijgegeven werd. Deze aflosbare lening, waarvan het kapitaal verzekerd is door Atradius, wordt terugbetaald aan een rentevoet van 3,5% bruto per jaar en is gestructureerd over een periode van 36 maanden.
 3. De verdiscontering van kredietbrieven.

REUSE TRADING NV heeft de ambitie om haar activiteitenvolume te blijven uitbreiden. REUSE TRADING NV wenste ​​Look&Fin een lening van € 250.000 om haar behoefte aan bedrijfskapitaal te financieren en zo haar groei te blijven ondersteunen. Deze aflosbare lening zonder aflossingsvrije periode wordt gestructureerd over een periode van 36 maanden.

Het bedrijf REUSE NV, de meerderheidsaandeelhouder van REUSE TRADING NV, heeft zich hoofdelijk borg gesteld, wat betekent dat deze onderneming net als de Lener gehouden kan worden aan de terugbetaling van de lening.

Product

De halffabricaten die het bedrijf verkoopt, kunnen als volgt worden onderverdeeld;

 • "Cosmetics"; ethanol, glycerine, enz.
 • "Mining"; bijtende soda, enz.
 • "Water treatment"; aluminiumsulfaat, calciumhypochloriet, enz.
 • "Acids"; salpeterzuur, zwavelzuur, enz.
 • "Food"; glucose, natriumbicarbonaat, enz.
 • "Soap & detergents"; palmolie, natriumsulfaat, enz.
 • "Fatty Alcohols"; acetylalcohol, enz.
 • "Distribution chemicals"; dierenvoer, calciumcarbide, enz.

Financieringsbehoefte
€ 250.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid