Waarom diversifiëren?

Des te meer een portefeuille gediversifieerd is (m.a.w. verdeeld over een groot aantal dossiers), zal die minder blootgesteld zijn aan de risico's van volatiele terugbetalingen op de investeringen.

  • Verdeel uw investeringen over minstens 30 bedrijven
  • Investeer niet meer dan 5% van het totaalbedrag van uw portefeuille per dossier

100%
van de beleggers die deze regels volgen hebben positief rendement

84%
van de beleggers die deze regels volgen hebben een rendement van meer dan 6%

Rendement van onze beleggers in functie van de mate van diversificatie

De meest en minst performante rendementen van portefeuilles in functie van het aantal dossiers waarin men investeerde via het platform

Hoe diversifiëren?

Hoe moet ik mijn investeringen verdelen om mijn geplande rendement te bekomen ondanks een dossier dat zou mislopen.

5.5%

Minimum aantal dossiers

11

Gemiddeld te investeren bedrag

1273

Maximum bedrag te investeren

1400

Hypothese: simulatie gemaakt op basis van investeringen met identieke looptijd en een zelfde bedrag, met een gemiddelde rentevoet van 7,8%.

Risicoklassen van Look&Fin

A+
Klasse A+

Verzekerd kapitaal.

A
Klasse A

Sterke mogelijkheden om de financiële verplichtingen na te komen. Het betreft de beste notering die een kandidaat lener kan bekomen.

B
Klasse B

Sterke mogelijkheden om de financiële verplichtingen na te komen maar in grotere mate beïnvloedbaar door negatieve effecten van veranderende omstandigheden of het economische klimaat dan een lener met klasse A.

C
Klasse C

Momenteel slechts een kleine kans op betalingsproblemen. Voldoende terugbetalingscapaciteit voor de financiële verplichtingen maar een bepaalde gebeurtenis of verslechterde economische omstandigheden kunnen een reëel risico vormen.

D
Klasse D

Er is een beperkt risico op wanbetaling maar nog steeds een zekere veilige marge. Huidige financiële verplichtingen worden nagekomen maar de terugbetalingscapaciteit kan in gedrang komen door verslechtering van de eigen activiteit of het economisch klimaat.

E
Klasse E

Speculatief dossier. Ondanks het feit dat de debiteuren een zeker kwaliteitsniveau halen, is er toch een dreiging van onzekerheden of blootstelling aan negatieve omstandigheden. De terugbetalingscapaciteit is gebaseerd op de uitkomst van het financieel plan van het bedrijf.

Multicriteria notering

De notering van Look&Fin is het resultaat van een gedegen evaluatie door onze analisten op de volgende criteria:

Waarschuwing

De risicoklasse is een indicatieve aanduiding door de analisten van Look&Fin gebaseerd op de inlichtingen die werden verstrekt door de ontlener. Eender welke klasse, er is steeds een risico op verlies van kapitaal. Dit advies is slechts één element in de beslissing om te investeren in een dossier.

FSMA goedkeuring

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid