Waarom diversifiëren?

Hoe meer een portefeuille gediversifieerd is (m.a.w. verdeeld over een groot aantal dossiers), hoe minder die blootgesteld zal zijn aan de risico's van volatiele terugbetalingen op de investeringen.

  • Verdeel uw investeringen over minstens 30 bedrijven
  • Investeer niet meer dan 5% van het totaalbedrag van uw portefeuille per dossier

100%
van de beleggers die deze regels volgen hebben positief rendement

76%
van de beleggers die deze regels volgen hebben een rendement van meer dan 6%

Rendement van onze beleggers in functie van hun diversificatieniveau

De meest en minst performante rendementen van portefeuilles in functie van het aantal dossiers waarin geïnvesteerd werd via het platform

3 producten die de garanties op uw leningen weerspiegelen

U kiest uit leningen aan kmo's georganiseerd per risicoklasse om zo een gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Elke risicoklasse weerspiegelt het garantieniveau waarover u beschikt op uw belegd kapitaal.

Hoe diversifiëren?

Hoe moet ik mijn investeringen spreiden om mijn verwachte rendement
te halen, zelfs al zouden er twee dossiers fout lopen?

4%

Minimum aantal dossiers

24

Gemiddeld te investeren bedrag

833

Maximum te investeren bedrag

917

Simulatie op basis van investeringen met een looptijd van 38 maanden voor identieke bedragen met een gemiddelde rentevoet van 7,3% en wanbetaling in één van de dossiers na de 14de vervaldag.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid