Waarom diversifiëren?

Hoe meer een portefeuille gediversifieerd is (m.a.w. verdeeld over een groot aantal dossiers), hoe minder die blootgesteld zal zijn aan de risico's van volatiele terugbetalingen op de investeringen.

  • Verdeel uw investeringen over minstens 30 bedrijven
  • Investeer niet meer dan 5% van het totaalbedrag van uw portefeuille per dossier

100%
van de beleggers die deze regels volgen hebben positief rendement

85%
van de beleggers die deze regels volgen hebben een rendement van meer dan 6%

Rendement van onze beleggers in functie van hun diversificatieniveau

De meest en minst performante rendementen van portefeuilles in functie van het aantal dossiers waarin geïnvesteerd werd via het platform

Hoe diversifiëren?

Hoe moet ik mijn investeringen spreiden om mijn verwachte rendement
te halen, zelfs al zouden er twee dossiers fout lopen?

4%

Minimum aantal dossiers

24

Gemiddeld te investeren bedrag

833

Maximum te investeren bedrag

917

Simulatie op basis van investeringen met een looptijd van 38 maanden voor identieke bedragen met een gemiddelde rentevoet van 7,3% en wanbetaling in één van de dossiers na de 14de vervaldag.

Risicoklassen van Look&Fin

A+
Klasse A+

Verzekerd kapitaal.

A
Klasse A

Sterke mogelijkheden om de financiële verplichtingen na te komen. Het betreft de beste notering die een kandidaat-lener kan bekomen.

B
Klasse B

Sterke mogelijkheden om de financiële verplichtingen na te komen, maar in grotere mate beïnvloedbaar door negatieve effecten van veranderende omstandigheden of het economische klimaat dan een lener met klasse A.

C
Klasse C

Momenteel slechts een kleine kans op betalingsproblemen. Voldoende terugbetalingscapaciteit voor de financiële verplichtingen, maar een bepaalde gebeurtenis of verslechterde economische omstandigheden kunnen een reëel risico vormen.

D
Klasse D

Er is een beperkt risico op wanbetaling, maar nog steeds een zekere veiligheidsmarge. De huidige financiële verplichtingen worden nagekomen, maar de terugbetalingscapaciteit kan in gedrang komen door een verslechtering van de eigen activiteit of het economisch klimaat.

E
Klasse E

Speculatief dossier. Ondanks het feit dat de debiteuren een zeker kwaliteitsniveau halen, is er toch een dreiging van onzekerheden of blootstelling aan negatieve omstandigheden. De terugbetalingscapaciteit is gebaseerd op de uitkomst van het financieel plan van het bedrijf.

Multicriteria notering

De notering van Look&Fin is het resultaat van een gedegen evaluatie door onze analisten van de volgende criteria:

Waarschuwing

De risicoklasse is een indicatieve toewijzing door de analisten van Look&Fin gebaseerd op de inlichtingen die werden verstrekt door de ontlener. Ongeacht de risicoklasse bestaat er steeds een risico op verlies van kapitaal. Dit advies is slechts één van de elementen waarmee rekening gehouden moet worden bij de beslissing om te investeren in een dossier.

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid