Bingosreno

B2B Diensten

€ 300.000 gefinancierd
van € 300.000
Opgehaald bedrag
€ 300.000
Gefinancierd in
5 dag(en)

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

resterende terugbetalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

De Belgische onderneming Bingosreno nv is sinds 1982 gespecialiseerd in de uitbating van speelautomaten (activiteit gereguleerd door de Kansspelcommissie, FOD Justitie). Deze onderneming met 200 speelmachines en een omzet van € 2,2 miljoen wenste € 300.000 te lenen om haar kaspositie te versterken.

Context

De onderneming Bingosreno nv werd in 1982 opgericht en stelt speelmachines en etablissementen ter beschikking van uitbaters uit de horecasector. Nadat de uitbater een vergunning heeft verkregen, zorgt de onderneming voor de plaatsing en het onderhoud en goede werking van de speelautomaten.

Aangezien het activiteitenvolume van Bingosreno nv rechtstreeks afhankelijk is van het aantal bezoekers van de horecasector, ondervindt de onderneming een sterke invloed van de Covid-19-crisis en wenste ze daarom haar kaspositie te versterken. Met deze lening kon de onderneming enerzijds de periode van maart tot juni 2020 herfinancieren, d.w.z. de sluitingsperiode van de horecagelegenheden in België die de onderneming met eigen vermogen heeft moeten financieren, en anderzijds het hoofd bieden aan een eventuele bijkomende sluitingsperiode voor de horecasector in de loop van de komende maanden.

Bingosreno nv wenste daarom via Look&Fin € 300.000 te lenen om haar kaspositie te versterken. Deze aflosbare lening wordt over 36 maanden gestructureerd en omvat een aflossingsvrije periode voor het kapitaal van 6 maanden. Bovendien gaat de lening gepaard met de volgende zekerheden:

  • Een hypotheek in 1ste rang op het gebouw waarvan de zaakvoerders van Bingosreno nv in onverdeeldheid eigenaar zijn en dat wordt uitgebaat door het bedrijf.

  • De persoonlijke, hoofdelijke en ondeelbare borgstelling van de 2 zaakvoerders van Bingosreno nv.

Product

Het commerciële aanbod van de onderneming Bingosreno nv omvat:

- De verhuur van horecazaken in de regio Antwerpen;

- De installatie en terbeschikkingstelling van speelautomaten (Bingo, KVI).

Bingosreno nv heeft ook een technisch team dat instaat voor het onderhoud van de machines.

Financieringsbehoefte
€ 300.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid