Borgstelling

Een borgstelling verwijst op juridisch vlak naar een natuurlijke of rechtspersoon (een financiële instelling, een borgstellingsmaatschappij, ...) die garant staat voor de terugbetaling van een toekomstige of lopende schuld aan een schuldeiser. De borgsteller verbindt zich er via een eenzijdige overeenkomst toe aan de schuldeiser een schuld terug te betalen die een schuldenaar niet zou kunnen afbetalen.

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid