Verpanding

Een verpanding is een garantie, een zakelijke zekerheid die betrekking heeft op een immaterieel goed, zoals aandelen in een bedrijf of een handelsfonds, enz. Het gaat bijgevolg om een garantie voor de schuldeiser die dan een recht op een goed verkrijgt van zijn schuldenaar.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid