Jaarlijkse NOPAT

Het netto operationeel resultaat na belastingen (NOPAT) is een financiële maatstaf die de prestaties van een bedrijf evalueert voor zijn belangrijkste activiteiten na belastingen. De NOPAT wordt vaak gebruikt bij de berekening van de economische toegevoegde waarde (EVA) en geeft een nauwkeuriger beeld van de operationele efficiëntie van bedrijven met een hefboomwerking. De NOPAT omvat niet de belastingbesparingen die veel bedrijven realiseren met hun bestaande schuld.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid