Winstgevendheid

De winstgevendheid is een economische en boekhoudkundige uitdrukking die een ratio aangeeft waarmee de impact van het geïnvesteerde kapitaal op de gegenereerde winst gemeten kan worden. Het is bijgevolg een indicator die wordt gebruikt om de kwaliteit van een investering te beoordelen.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid