Quick Ratio

De Quick Ratio is een ratio die de liquiditeit van een onderneming meet. Het wordt berekend door alle vlottende activa (current assets) te nemen die snel omgezet kunnen worden in liquide middelen en deze te delen door alle opeisbare passiva (current liabilities). Deze ratio sluit de voorraden specifiek uit.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid