Schuldratio

De schuldratio op de lange termijn geeft aan in hoeverre de langlopende schulden worden gedekt door het eigen vermogen. Het wordt gedefinieerd als de verhouding tussen enerzijds de voorzieningen, de uitgestelde belastingen en de schulden op meer dan een jaar en anderzijds het eigen vermogen. Een ratio van minder dan 100% betekent dat alle langlopende schulden worden gedekt door het eigen vermogen. Hoe lager deze ratio, hoe beter de solvabiliteit.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid