Financiële woordenlijst : Bruto-exploitatieoverschot

Meest gezochte begrippen:

Bruto-exploitatieoverschot

Het bruto-exploitatieoverschot of brutobedrijfsresultaat komt overeen met de middelen die door een bedrijf worden vrijgegeven. Deze indicator houdt geen rekening met de uitzonderlijke opbrengsten en lasten, de afschrijvingen of het financieringsbeleid van de onderneming. Het is voor een bedrijf van essentieel belang om het bruto-exploitatieoverschot te kennen, omdat hiermee de omzet vóór belastingen kan worden vergeleken met alle kosten die zijn gemaakt om goederen of diensten te produceren. Het verkregen resultaat kan worden vergeleken met het geïnvesteerde kapitaal om zo de winstgevendheid van een investering te bepalen.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid