Financiële woordenlijst : Bullet-lening (of in fine)

Meest gezochte begrippen:

Bullet-lening (of in fine)

De bedoeling van een in fine-lening is het financieren via bankleningen op de middellange en lange termijn van duurzame investeringen, zowel roerende als onroerende goederen, die de oprichting, verbetering of ontwikkeling van een beroepsactiviteit mogelijk maken.
Deze lening verschilt van een traditionele investeringslening doordat de lener enkel de rente betaalt gedurende de gehele looptijd van de lening en de volledige hoofdsom op de eindvervaldag terugbetaalt. Er vindt dus in principe geen tussentijdse terugbetaling van het kapitaal plaats.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid