LBO

Leveraged Buy Out is een generieke term die een juridisch-financiële regeling aanduidt voor de overname van een bedrijf door middel van een hefboomeffect, dat wil zeggen door gebruik te maken van hoge bankschulden. Het doel van de transactie is om overnemers in staat te stellen een bedrijf over te kopen met zo min mogelijk kapitaal. Concreet bestaat de operatie uit drie fasen:

1) De overnemers creëren een bedrijf (een "holding"), waarbij ze ervoor zorgen dat ze de meerderheid van het kapitaal aanhouden (de rest van het kapitaal kan worden ingebracht door een bank of investeringsfonds);

2) Deze holdingmaatschappij staat vervolgens in voor de aankoop van de beoogde onderneming (de "doelonderneming") door de meerderheid van haar kapitaal te verwerven. Ze betaalt hiervoor met zo min mogelijk eigen middelen en dus vooral met het geld van een lening die bij een bank wordt aangegaan. Deze lening wordt de "senior schuld" genoemd. Bij grote operaties is de overnemer over het algemeen een private equity-fonds. In dit geval gaat de holdingmaatschappij niet alleen schulden aan bij een bank, maar ook door obligaties uit te geven die onderschreven worden door het private equity-fonds. Deze financieringsbron wordt de "junior schuld" genoemd. De terugbetaling hiervan zal plaatsvinden na de terugbetaling van de senior schuld en enkel als deze terugbetaling goed verloopt;

3) De financiële lasten van de door de holding aangegane schulden worden betaald dankzij de doorstroming van de dividenden van de doelonderneming. De overnemers zullen de doelonderneming kunnen verwerven dankzij diens eigen middelen.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid