Kostprijs

De kostprijs is de totale kost die een onderneming maakt om een product of dienst te produceren of te verwerven. Deze prijs omvat alle directe en indirecte kosten in verband met de productie of aankoop, zoals grondstofkosten, arbeidskosten, algemene productiekosten, distributiekosten en financiële lasten. De kostprijs is belangrijk omdat de onderneming hiermee de optimale verkoopprijs voor het product of de dienst kan bepalen, inclusief een winstmarge om de winstgevendheid van de onderneming te waarborgen.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid