De analyse van de kmo's die fondsen willen lenen

De analyse van de kmo's die fondsen willen lenen

15/11/2019 - Reclameboodschap Masterclass Crowdlending

In deze module 4 leggen we u uit hoe onze experts leningaanvragen analyseren alvorens ze u de dossiers ter financiering voorleggen en hoe ze zich verzekeren van het terugbetalingsvermogen van de lener.

 Module 4 in een notendop

De 6 pijlers van de financiële analyse bij Look&Fin:

 • Welke behoefte moet gefinancierd worden?
 • Wat is de financiële situatie van de onderneming?
 • Wat is haar betalingsgedrag?
 • Hoe zit het met het management en het aandeelhouderschap?
 • Op welke soort markt is de onderneming actief?
 • Wat zijn de beschikbare garanties en zekerheden om de belangen van de beleggers te beschermen?

 Waarom is dit interessant voor mij?

 • Ontdek hoe onze experten het risiconiveau en het terugbetalingsvermogen van de lener analyseren.

 • In functie van uw beleggersprofiel kiest u eerst voor dossiers met:

 Concreet

Wanneer een onderneming een kredietaanvraag indient via Look&Fin, het platform voor crowdlending en vastgoedcrowdfunding, controleert ons pre-analyseteam eerst of aan de selectiecriteria is voldaan: de onderneming moet bijvoorbeeld minimaal drie jaar bestaan en positieve inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) vertonen. De analyse is vervolgens gebaseerd op 6 pijlers:

1) De financieringsbehoefte

Look&Fin financiert alle soorten behoeften: werkkapitaal, groei, vastgoed, materiële en immateriële activa, aanwervingen, turnaround, ... De analisten zullen beoordelen of de door de kandidaat-lener aangegeven behoefte overeenstemt met de realiteit en of hij deze niet onderschat. Vervolgens hangen de elementen die tijdens de analyse zullen worden onderzocht onder meer af van de aard van de financieringsbehoefte.

2) De financiële situatie

De rekeningen van de onderneming worden onder de loep genomen en er worden verschillende financiële indicatoren geanalyseerd, waaronder de evolutie van de omzet, de winstgevendheids-, schuld- en solvabiliteitsratio's en de zelffinancieringscapaciteit van de onderneming. Dit deel van de analyse geeft een beter inzicht in hoe goed de onderneming de afgelopen jaren heeft gepresteerd en of ze over de financiële capaciteit beschikt om bijkomende leningen aan te gaan.

3) Het betalingsgedrag

Voor iedere onderneming vergelijken onze analisten de gegevens van verschillende betrouwbare externe bronnen om laattijdige betalingen, wanbetalingen of zelfs lopende beslagleggingen op te sporen. Deze kennis over het betalingsgedrag is een aanvulling op de analyse op basis van de jaarrekeningen, omdat het onmiddellijk een inzicht biedt in de evolutie van de betalingen, de situatie van de kaspositie en de betaalintenties van de onderneming. Ook de bankafschriften en saldi van leveranciers en klanten worden opgevraagd om de recente kasstroomevolutie aan te tonen.

4) Het management en aandeelhouderschap

De cijfers onthullen ons heel wat informatie, maar we analyseren ook het "menselijke" aspect. Is het managementteam stabiel? Wat is hun professionele achtergrond? Genieten ze een goede online reputatie? Beschikken ze over uitgebreide vaardigheden op het gebied van bedrijfskennis, management en verkoopprocessen? Wat is het aandeelhouderschap van de onderneming?

5) De markt

Het doel van deze analyse is om de grote tendensen op vlak van de groei en de sterkte van de concurrentie in de activiteitensector van de onderneming te identificeren. Is het een geconcentreerde of gefragmenteerde markt? Beschikt de onderneming over een concurrentievoordeel of een nichepositie? Wie zijn de concurrenten?  

6) De garanties en zekerheden om de belangen van de beleggers te verdedigen

De dossiers die u worden voorgelegd, zijn ingedeeld volgens een risicoschaal. Sinds eind 2020 heeft Look&Fin een nieuw risicorooster ingevoerd. Deze nieuwe classificatie evalueert de garanties en zekerheden waarvan u kunt genieten in het kader van een dossier. (Voorheen kregen de dossiers een rating van A+ tot E en werd uitsluitend gekeken naar het risico dat de lener in gebreke zou blijven.) De indeling is als volgt:

 • A+ en A: de leningen die gepaard gaan met een verzekering of hypotheek in 1ste rang,
 • B+ en B: de leningen die gepaard gaan met een overheidsgarantie of hypotheek in 2de rang,
 • C+ en C: de leningen die gepaard gaan met een zekerheid toegekend door de lener of een medeschuldenaarschap.

Om het risico van een dossier volledig te kunnen beoordelen, moet u bovendien kunnen inschatten hoe groot de kans is dat uw schuld wordt ingevorderd in geval van wanbetaling. Dat is het doel van deze nieuwe risico-indeling. De belangrijkste voordelen van deze indeling zijn de volgende:

 1. een eenvoudiger en vollediger begrip van de risico’s,
 2. de mogelijkheid om kmo’s te steunen ongeacht het risicoprofiel van de belegger.

Ten slotte kan eenzelfde lener in sommige gevallen leningen van verschillende categorieën aanbieden. Dit is het voorbeeld van het dossier Pro-Vera, dat begin 2021 werd gefinancierd en waarin 200.000 euro is geleend in A+, 100.000 euro in B+ en 100.000 euro in C+.

  The bigger picture

Allemaal goed en wel, maar waar dient die analyse toe?                 

Van zodra deze analyse intern is uitgevoerd, krijgen de dossiers een rating van A+ tot C, wat de perceptie van risico door de selectiecommissie weergeeft. De nieuwe risicoclassificatie die is ingevoerd, evalueert ook de garanties en zekerheden waarover u beschikt. De analisten van Look&Fin houden rekening met de hierboven beschreven pijlers en de looptijd van de lening die de lener wenst. De risicoklassen zijn als volgt:

 • klasse A - met de dossiers A+ en A - vertegenwoordigt de dossiers met het minste risico,
 • klasse B - met de dossiers B+ en B - vertegenwoordigt de dossiers met een evenwichtig risico,
 • klasse C - met de dossiers C+ en C - vertegenwoordigt de dossiers met het hoogste risico.

In overleg met de lener bepaalt de analist die verantwoordelijk is voor het dossier vervolgens de rentevoet die gekoppeld is aan de risicoklasse.

De conclusies van de analyses van de geselecteerde kmo's worden u eerst voorgesteld via een e-mail en worden vervolgens daadwerkelijk online gezet in een dossier. Deze dossiers zijn zeer uitgebreid en bevatten de zes pijlers van de voorafgaande analyse, evenals hun rating van A+ tot C. 

Wanneer u beslist om in een nieuw project te investeren, beschikt u bijgevolg over alle informatie die u nodig heeft om een weloverwogen beslissing te nemen.

Verwante artikels

De grondbeginselen van crowdlending

Neem via 8 modules een kijkje achter de schermen van crowdlending en ontdek hoe u uw investeringen via Look&Fin kan optimaliseren.  Module...

Lees verder

Hoe beheer ik mijn leningen?

In module nr. 8 leggen we u uit hoe u uw portefeuille en online dashboard kan analyseren.  Module 8 in een notendop Welk beleggersprofiel...

Lees verder

Welke belegger ben ik?

Module nr. 7: wij lichten onze 3 formules toe die overeenstemmen met drie verschillende beleggersprofielen.  Module 7 in een notendop 3...

Lees verder

De diversificatie van de leningen

In deze 6de module leggen we u uit waarom het van essentieel belang is om uw leningen te diversifiëren en hoe u dat kan doen.  Module 6 in...

Lees verder

Het beheer van de terugbetalingen en achterstallige betalingen

In deze 5de module lichten we de stappen toe die Look&Fin onderneemt om de terugbetalingen op te volgen en ervoor te zorgen dat eventuele achterstallige...

Lees verder

De levensloop van een lening van A tot Z

Module 3: we leggen u alles uit wat u moet weten over de levensloop van een lening bij Look&Fin.  Module 3 in een notendop De 4 stappen...

Lees verder

Onze producten

 Module 2 in een notendop Het rendement vergoedt het risico. Hoe hoger het risico, hoe hoger het rendement. Product nr. 1: de Secured...

Lees verder

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid